КОРЕКТ ПРОЕКТ ООД

ЗАЩО ФАЗИТЕ НА ПРОЕКТА НЕ СА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ?

Има много хора, които мислят, че фазите на проекта са концепция за управление на проекти. Фактът е, че фазите на проекта са по-скоро концепция за работа и изпълнение. Фазите на проекта се объркват с групите за управление на проекти, определени от Института за управление на проекти (PMI): иницииране, планиране, изпълнение, контролиране и затваряне. Тези групи от процеси са различни всички взети заедно.

(още…)

ПОЛЗИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

В днешния ултра конкурентен бизнес свят работата в екип се превърна в жизненоважен компонент на цялостната стратегия на проекта. Повишеният акцент върху работата в екип води до нуждата от мениджъри, които умеят да комуникират ефективно с различни групи хора в организационните отдели. За щастие, управлението на проектите предоставя необходимите инструменти, за да помогне за подобряване на комуникационните стратегии и увеличаване на (още…)

ЗАПОЧНЕТЕ ВСЕКИ ПРОЕКТ С ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Твърде много пъти съм виждал, че Проектите са по-лоши, защото в началото на това, което трябваше да изпълнява Проектът, нямаше общо разбиране – лоша комуникация. Хората предполагат, че дори на малки (още…)

РАБОТА В МАТРИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ – КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА

Тъй като организациите искат да направят повече с по-малко ресурси и да локализират специфични познания /такива, каквито рядко се срещат/, по-добре в цялата си организация, виждаме, че много компании се превръщат в матрични структури. Матричната структура може да бъде определена като „смесена организационна форма, в която нормалната йерархия е покрита от някаква форма на странична власт или влияние, което води до две насоки на управление – едната по протежение на функционалните линии, а другата по линия на проекта„. (още…)

ВИДОВЕ РИСК ПРИ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА

  • Разходен риск, обикновено ескалиране на разходите по проекта поради лоша преценка на разходите и точност на изпълнението.
  • Риск при графика, че дейностите ще отнемат повече от очакваното. Сроковете в графика обикновено увеличават разходите и забавят получаването на предимствата на проекта, като това може да доведе до загуба на конкурентно предимство.
  • Риск от ефективност, рискът проектът да не успее да постигне резултати, съответстващи на спецификациите на проекта.

(още…)

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА – ПОДДРЪЖКА И НАДГРАЖДАНЕ

Ако вашият проект има някаква постоянна информация, той ще изисква поддръжка и евентуални подобрения. Докато сте постигнали най-доброто си ниво, за да осигурите всички изисквания на потребителите, тези изисквания ще се развият с течение на времето и продуктът ви трябва да се развива с (още…)