КОРЕКТ ПРОЕКТ ООД

ПЕТ ФАКТОРА, КОИТО ВОДЯТ ДО УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА

ПЕТ ФАКТОРА, КОИТО ВОДЯТ ДО УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА

Проджект мениджмънта е съвкупност от знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, с цел – успешно реализиране на даден проект

Първата стъпка към реален успех на проекта е когато работиш с способен и талантлив Мениджър на проекти. Разбира се има и други важни фактори, които допринасят в голяма степен за резултатите от проекта. Необходимо е внимателно планиране, внимание към детайлите и ефективна комуникация, за да бъде успешен проектът. (още…)

КАК БИ ИЗГЛЕЖДАЛ ИДЕАЛНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

КАК БИ ИЗГЛЕЖДАЛ ИДЕАЛНИЯТ ИНСТРУМЕНТ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Опитните мениджъри на проекти знаят колко неефективни могат да бъдат традиционни приложения за управление на проекти. (още…)

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ Е ВИД ИЗКУСТВО

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ Е ВИД ИЗКУСТВО

Проджект мениджмънта или управлението на проекти може да се определи като дисциплина, която включва планиране, организиране и управление на различни ресурси, с цел – успешно завършване на проекта. От своя страна проектът е организирана работа, за постигане на предварително определена цел, включваща ресурси и време. Успехът на даден проект се измерва въз основа на резултатите, отговарящи на предварително определените цели в рамките на бюджета и графика. (още…)

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРИЧИНИ, КОИТО ВОДЯТ ДО НЕУСПЕХ НА ПРОЕКТИТЕ

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРИЧИНИ, КОИТО ВОДЯТ ДО НЕУСПЕХ НА ПРОЕКТИТЕ

Голям процент от планираните проекти са неуспешни, като най-често срещаните причини могат да се обособят в Списък, който може да ни помогне да се справим с възникналите проблеми по време на тяхната реализация. (още…)

ФИРМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, СА ПО-ПЕЧЕЛИВШИ

ФИРМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, СА ПО-ПЕЧЕЛИВШИ

В момента на световният пазар, се наблюдава стремеж на компаниите да подобрят своите системи и процеси на работа, с цел – да станат по-конкурентни и печеливши. Един от начините, по който могат да постигнат това, е като определят управлението на проекта като основен приоритет в тяхната организация. (още…)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

Ръководителят на проекта носи цялостната отговорност за успешното планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и приключване на проекта. Той трябва да притежава комбинация от умения, включително способност да задава проницателни въпроси, да открива несъстоятелни предположения и да разрешава конфликти като по-общи управленски умения. (още…)