КОРЕКТ ПРОЕКТ ООД

КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА СТРОИТЕЛНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ?

Мениджмънтът на строителен проект може да се дефинира като задаване на посока, регулиране и координиране на даден проект от началната му фаза на развитие до пълното му завършвне. Крайната цел на управлението на строително-инвестиционните проекти е пълното удовлетворяване на изискванията на клиента за реализиране на надежден проект, както по отношение на функционалността, качеството, срока, така и по отношение на бюджета. Съществуват широк кръг видове строителни проекти, като например търговски, жилищни, промишлени и други.

(още…)

ЗАД ВСЕКИ УСПЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВИНАГИ СТОИ РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ

Почти всеки реализиран проект, на който сте свидетели, е резултат от участието на куп добре образовани специалисти, които го проектират и изграждат, но с ръководител на проекта зад кулисите, може да сте сигурни, че е бил управляван до самия му финал.

Всичко от пирамидите до Тадж Махал е преминало през жизнен цикъл на проекта за анализ, проектиране, изграждане и тестване и се ръководи от някой, който може да не е имал титлата „ръководител проект“, но е използвал умения за управление на проекти, които бихме разпознали днес.

(още…)

ЗАЩО ФАЗИТЕ НА ПРОЕКТА НЕ СА КОНЦЕПЦИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ?

Има много хора, които мислят, че фазите на проекта са концепция за управление на проекти. Фактът е, че фазите на проекта са по-скоро концепция за работа и изпълнение. Фазите на проекта се объркват с групите за управление на проекти, определени от Института за управление на проекти (PMI): иницииране, планиране, изпълнение, контролиране и затваряне. Тези групи от процеси са различни всички взети заедно.

(още…)

ПОЛЗИ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТА

В днешния ултра конкурентен бизнес свят работата в екип се превърна в жизненоважен компонент на цялостната стратегия на проекта. Повишеният акцент върху работата в екип води до нуждата от мениджъри, които умеят да комуникират ефективно с различни групи хора в организационните отдели. За щастие, управлението на проектите предоставя необходимите инструменти, за да помогне за подобряване на комуникационните стратегии и увеличаване на (още…)

ЗАПОЧНЕТЕ ВСЕКИ ПРОЕКТ С ПОДРОБНО ОПИСАНИЕ НА ПРОЕКТА

Твърде много пъти съм виждал, че Проектите са по-лоши, защото в началото на това, което трябваше да изпълнява Проектът, нямаше общо разбиране – лоша комуникация. Хората предполагат, че дори на малки (още…)

РАБОТА В МАТРИЧНА ОРГАНИЗАЦИЯ – КЛЮЧ КЪМ УСПЕХА

Тъй като организациите искат да направят повече с по-малко ресурси и да локализират специфични познания /такива, каквито рядко се срещат/, по-добре в цялата си организация, виждаме, че много компании се превръщат в матрични структури. Матричната структура може да бъде определена като „смесена организационна форма, в която нормалната йерархия е покрита от някаква форма на странична власт или влияние, което води до две насоки на управление – едната по протежение на функционалните линии, а другата по линия на проекта„. (още…)