КОРЕКТ ПРОЕКТ ООД

ОЧАКВАНИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ОЧАКВАНИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Как да дефинираме и организираме обхвата на проекта

Проектите се различават по размер, сложност, продължителност, ресурси, заинтересовани страни.

Определянето на обхвата на даден проект – какъв е планираният резултат и какво е необходимо за неговото завършване – е не само важно, но и необходимо.

Той създава яснота и отчетност и извежда пътя към успеха. Определянето на обхвата на проекта може да се окаже трудно. (още…)

ЗНАЧЕНИЕТО НА МОТИВАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ЗНАЧЕНИЕТО НА МОТИВАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Все известно е, че не мотивираният екип може да провали дори най-добрия проектен план. Добрият Проджект мениджър трябва да знае как да мотивира екипа си и трябва да бъде нещо повече от програмист и мениджър на договори. Проджект мениджърите се нуждаят от отлични умения в управлението на хора, тъй като съществува голям риск невъзможността за успешна комуникация да провали даден проект. (още…)

НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Много компании смятат, че тяхният проект не е твърде голям или сложен и поради тази причина не се нуждаят от ръководител на проекта. Преди да вземате решение, трябва да си отговорите на няколко въпроса. (още…)

КАКВА Е СЪЩНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

КАКВА Е СЪЩНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Управлението на строителните проекти изисква познания за модерното управление, както и разбиране на процеса на проектиране и строителство. Строителните проекти имат специфичен набор от цели и ограничения, като например необходимото време за завършване. Докато съответните технологии, институционални договорености или процеси ще се различават, управлението на такива проекти има много общо с управлението на подобни видове проекти в други области или технологии, като аерокосмическото, фармацевтичното и енергийното развитие. (още…)

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Как да дефинираме и организираме обхвата на проекта?

Проектите се различават по размер, сложност, продължителност, ресурси.

Определянето на обхвата на даден проект зависи от това какъв е желаният резултат. (още…)

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА – ЕДНА МОДЕРНА ПРОФЕСИЯ

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА – ЕДНА МОДЕРНА ПРОФЕСИЯ

Големите компании се стремят към по-голям успех във връзка с реализирането на техните проекти и поради тази причина  те признават  и споделят ползите от професионалните мениджъри на проекти. Квалифицираните мениджъри на проекти с богат професионален опит допринасят за по-големите шансове за успех на проекта. (още…)