КОРЕКТ ПРОЕКТ ООД

ЕТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ЕТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Съществуват няколко общоизвестни правила за етика в сферата на управлението на проекти. Разбира се, няма нищо задължително, но е желателно Ръководителите на проекти да се придържат към този списък по всяко време.
• Отнасяйте се към парите така, както с Вашите. Ако вземате финансови решения, сякаш това са Ваши собствени пари, винаги ще взимате най-добрите решения за Вашия клиент.
• Грижа за Вашата общност. Вашият проект засяга разнороден кръг от заинтересовани страни. Проявявайте отношение.
• Отчитайте пълния жизнен цикъл на продукта. Разберете истинската цена на собствеността чрез пълни разходи за жизнения цикъл, от снабдяване с материали до изхвърляне.
• Направете най-доброто, което можете да направите все едно го правите за първи път. Не забравяйте, че Вие сте на тази позиция за да свършите работа си по възможно най-добрият начин. Бъдете инициативни, бъдете креативни и ефективни.
• Отнасяйте се справедливо с доставчиците си. Ако не можете да се справите честно и открито с тях по време на фазата на проекта на продукта, какъв шанс има клиентът да работи с тях по време на фазата на работа?
• Проявете честност през цялото време. Никога не лъжете чрез пропускане, никога не лъжете с неяснота, никога не лъжете чрез забавяне или просто казано: никога не лъжете.
• Помогнете на другите. Проектите не се доставят само от екипи. Те се доставят от общности, работна сила и професионалисти. Винаги има някой, от когото да се учим, и някой, на който да помогнем.

• Златното правило. Отнасяйта се с другите, така както искате те да се отнасят към Вас!

КАК ДА СТАНЕТЕ ЕФЕКТИВЕН ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР

КАК ДА СТАНЕТЕ ЕФЕКТИВЕН ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР

Успешни хора биват повишени в управлението на база техните професионални и лични качества, както и постигнати резултати в работата. За съжаление, на всички ни се случва да се сблъскаме с различни проблеми с които трябва да се справим при управлението на различни проекти. (още…)

ОЧАКВАНИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ОЧАКВАНИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Как да дефинираме и организираме обхвата на проекта

Проектите се различават по размер, сложност, продължителност, ресурси, заинтересовани страни.

Определянето на обхвата на даден проект – какъв е планираният резултат и какво е необходимо за неговото завършване – е не само важно, но и необходимо.

Той създава яснота и отчетност и извежда пътя към успеха. Определянето на обхвата на проекта може да се окаже трудно. (още…)

ЗНАЧЕНИЕТО НА МОТИВАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ЗНАЧЕНИЕТО НА МОТИВАЦИЯТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Все известно е, че не мотивираният екип може да провали дори най-добрия проектен план. Добрият Проджект мениджър трябва да знае как да мотивира екипа си и трябва да бъде нещо повече от програмист и мениджър на договори. Проджект мениджърите се нуждаят от отлични умения в управлението на хора, тъй като съществува голям риск невъзможността за успешна комуникация да провали даден проект. (още…)

НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

НУЖДАЕМ ЛИ СЕ ОТ ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖЪР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Много компании смятат, че тяхният проект не е твърде голям или сложен и поради тази причина не се нуждаят от ръководител на проекта. Преди да вземате решение, трябва да си отговорите на няколко въпроса. (още…)

КАКВА Е СЪЩНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

КАКВА Е СЪЩНОСТТА НА УПРАВЛЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНИ ОБЕКТИ

Управлението на строителните проекти изисква познания за модерното управление, както и разбиране на процеса на проектиране и строителство. Строителните проекти имат специфичен набор от цели и ограничения, като например необходимото време за завършване. Докато съответните технологии, институционални договорености или процеси ще се различават, управлението на такива проекти има много общо с управлението на подобни видове проекти в други области или технологии, като аерокосмическото, фармацевтичното и енергийното развитие. (още…)