КОРЕКТ ПРОЕКТ ООД

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ Е ВИД ИЗКУСТВО

УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ Е ВИД ИЗКУСТВО

Проджект мениджмънта или управлението на проекти може да се определи като дисциплина, която включва планиране, организиране и управление на различни ресурси, с цел – успешно завършване на проекта. От своя страна проектът е организирана работа, за постигане на предварително определена цел, включваща ресурси и време. Успехът на даден проект се измерва въз основа на резултатите, отговарящи на предварително определените цели в рамките на бюджета и графика. (още…)

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРИЧИНИ, КОИТО ВОДЯТ ДО НЕУСПЕХ НА ПРОЕКТИТЕ

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРИЧИНИ, КОИТО ВОДЯТ ДО НЕУСПЕХ НА ПРОЕКТИТЕ

Голям процент от планираните проекти са неуспешни, като най-често срещаните причини могат да се обособят в Списък, който може да ни помогне да се справим с възникналите проблеми по време на тяхната реализация. (още…)

ФИРМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, СА ПО-ПЕЧЕЛИВШИ

ФИРМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, СА ПО-ПЕЧЕЛИВШИ

В момента на световният пазар, се наблюдава стремеж на компаниите да подобрят своите системи и процеси на работа, с цел – да станат по-конкурентни и печеливши. Един от начините, по който могат да постигнат това, е като определят управлението на проекта като основен приоритет в тяхната организация. (още…)

РЪКОВОДИТЕЛ НА ПРОЕКТИ В СТРОИТЕЛСТВОТО. РОЛИ И ОТГОВОРНОСТИ

Ръководителят на проекта носи цялостната отговорност за успешното планиране, изпълнение, мониторинг, контрол и приключване на проекта. Той трябва да притежава комбинация от умения, включително способност да задава проницателни въпроси, да открива несъстоятелни предположения и да разрешава конфликти като по-общи управленски умения. (още…)

КАКВО ВСЪЩНОСТ ПРЕДСТАВЛЯВА СТРОИТЕЛНИЯТ МЕНИДЖМЪНТ?

Мениджмънтът на строителен проект може да се дефинира като задаване на посока, регулиране и координиране на даден проект от началната му фаза на развитие до пълното му завършвне. Крайната цел на управлението на строително-инвестиционните проекти е пълното удовлетворяване на изискванията на клиента за реализиране на надежден проект, както по отношение на функционалността, качеството, срока, така и по отношение на бюджета. Съществуват широк кръг видове строителни проекти, като например търговски, жилищни, промишлени и други.

(още…)

ЗАД ВСЕКИ УСПЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВИНАГИ СТОИ РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ

Почти всеки реализиран проект, на който сте свидетели, е резултат от участието на куп добре образовани специалисти, които го проектират и изграждат, но с ръководител на проекта зад кулисите, може да сте сигурни, че е бил управляван до самия му финал.

Всичко от пирамидите до Тадж Махал е преминало през жизнен цикъл на проекта за анализ, проектиране, изграждане и тестване и се ръководи от някой, който може да не е имал титлата „ръководител проект“, но е използвал умения за управление на проекти, които бихме разпознали днес.

(още…)