Производствени сгради

Логистичен и административен център за складиране на фармацевтични продукти с придружаващите му съоръжения

Логистичен и административен център за складиране на фармацевтични продукти с придружаващите му съоръжения Инвеститор: ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА […]

ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ И АКСЕСОАРИ ЗА САНИТАРНА ТЕХНИКА, гр. Добрич

„ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ И АКСЕСОАРИ ЗА САНИТАРНА ТЕХНИКА“ – Iви ЕТАП, УПИ I, кв. 333 НА „БИЗНЕС – ЗОНА“, […]

Завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи, с. Гурмазово, общ. Божурище

Завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи, с. Гурмазово, общ. Божурище, България Инвеститор: „Бер-Хелла Термоконтрол“ ЕООД     […]

Управление на строителните процеси и инвеститорски контрол при Крафт Фуудс България, гр. Своге

Управление на строителните процеси и инвеститорски контрол при Крафт Фуудс България, гр. Своге, УПИ I – за НПК Република от […]

Автоматизиран склад за регионална дистрибуция на лекарствени продукти на едро, гр. Варна

Автоматизиран склад за регионална дистрибуция на лекарствени продукти на едро, гр. Варна Инвеститор: „Софарма Трейдинг“ АД         […]

Капитално строителство на територията на фабрика „Кока-Кола“ Костинброд

Капитално строителство на територията на фабрика Кока-Кола Костинброд – нова площадкова канализация, реконструкция на пречиствателна станция, допълнителни технлогични съоръжения и […]