ВРЕМЕВИ МЕНИДЖМЪНТ

ВРЕМЕВИ МЕНИДЖМЪНТ

Проектовите ръководители имат множество отговорности, когато става въпрос за управлението на техните проекти. Една от техните отговорности е управление на времето. Първоначално времевата рамка на проекта може да изглежда приемлива, понякога обаче малки проблеми могат да повлекат проекта по наклонена писта

Ето някои съвети за добро управление на времето:

Бъдете реалисти: Целете се високо, но винаги бъдете реалисти при определяне на времевите ограничения. Нали не искатеекипа ви да изпадне в ситуация, проекта да свърши преди изобщо да е започвал. Добра практика е, екипа на проекта да се ангажира при определяне на времевите граници – това ще го накара да се чувства по-ангажиран към проекта
Правилно делегиране: Делегирайте задачите си правилно. Поставянето на правилните хора на правилното работно място ще подпомогне проектът да върви гладко. Важно е, човек да се чувства важен в дадения етап на проекта. Така индивидуалността на всеки от екипа ще гарантира, че всеки физически е свързан с дадената задача, и знае каква е тя, както и времевата рамка, свързана с нея. Водете си бележки кой с какво се занимава и каква му е времевата рамка, за да бъдете подготвени за справка при срещите за статуса на проекта.
Комуникацията е жизнено важна: Комуникацията е в основата на един успешен проект. Всякакви бариери ще позволят проблемите да възникнат и ескалират. Затова е важно да има ясни линии на комуникация между ръководителя на проекта и членовете на екипа, за да се гарантира, че всички работят в синхрон.
Постоянен преглед: Важно е да се прави често преглед на проекта. Как иначе бихте могли да знаете, кой до къде е стигнал в проекта? Срещите трябва да се състоят редовно. Също така, добра практика е на чести интервали от време да се изпращат писмени известия до екипа за състоянието на проекта. Чрез активно преразглеждане на проекта можете да сте сигурни, че всяко изоставане в графика ще бъде избегнато, преди да се превърне в проблем засягащ крайния срок.
Хващане в зародиш: За съжаление конфликтите или въпросите могат да възникнат без значение колко се опитваме да ги избегнем. Пренебрегването им или надеждата, че ще отшумят не е подход. В идеалния случай ръководителят на проекта трябва да се заеме с въпроса веднага, за да се осигури решение възможно най-скоро. Информирането на екипа на проекта, с това какво се случва, ще помогне. Работейки всички заедно, много проблеми могат лесно да бъдат отстранени,
Работа в екип: Не се опитвайте да бъде герой Проектов ръководител– вашият екип е там, за да помогне! Като се опитвате да свършите цялата работа по своему излагате на риск работата да ви обгърне и да ви повлече надолу. Екипът на проекта е вашият гръбнак по отношение на помощ и подкрепа. Когато има повече очи има далеч по-малко шанс графика на проекта да бъде нарушен.
Воденето на проекта по график не трябва да бъде главоболие за ръководителя на проекта. Внимателното планиране и управление може да гарантира, че проектът върви гладко в рамките на графика. Ръководители на проекти, които имат ясен поглед върху нещата и делегират работата разумно, би трябвало да им е по-лесно, когато трябва да се справят с графика.