ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

ВЪЗПОЛЗВАЙТЕ СЕ ОТ ИКОНОМИЧЕСКОТО ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ ЧРЕЗ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИТЕ

В икономическата рецесия няма нищо хубаво. Бизнес средата се е променила, утвърдените фирми са изчезнали и индустриите навсякъде залагат на безопасното, опитвайки се да избегнат рисковете, така че да не бъдат уязвими. В международен план множество компании доказаха, че трябва постоянно да се внасят иновации и за да си начело на пазарните тенденции за  да “оцелееш”.
Но не всичко е отрицателно . С премахването на всеки бавен, претрупан или неефективен бизнес, рецесията даде възможност на другите бизнеси да процъфтяват. За компаниите,  които оцеляха и се ориентират в сегашната среда, да заложат на безопасното не е начин да успеят, но не е такъв и да се втурнат безразсъдно напред. Ключовият фактор за промяна е интелигентното управление и изпълнение на проекти.
Чрез работа по проекти, които са най-печеливши, ограничавайки броя грешки, бизнесът може да максимизира стойността на дейността си и да е сигурен, че работи  изгодно за години напред.

Реализирайте проектите чрез SMART управление

Добрите проекти винаги имат цел. Най-добрите проекти имат SMART управление. Както вероятно знаете,  SMART означава Конкретен, Измерим, Достижим, Приложим и Обвързан със срокове. Има много информация по отношение на най-добрите практики на SMART проекти. Съсредоточаваме се върху последния, и този, който смятаме за най-важен, аспект. Обвързвайки проекта със срок, ще се уверите, че не страдате от „парализа от анализ “. Много е важно да се прилагат показатели към вашите начинания, но ако искате да съберете много информация за даден проект, наистина може да отнеме много време.
Определянето на дати за начало и край ще ви позволи да приложите времево ориентирани показатели, които ще са разбираеми за ключовите заинтересовани страни и да видите резултата в сравнение с базовите показатели.

Разходите за проекта имат значение

Мнозинството от Инвеститорите не знаят истинските си  разходи за проекта и това може да доведе до куп неприятности. Ако знаете точно кои проекти са най-рентабилни, можете да заделите ресурси за проекти, които отговарят на подобен профил и да се подсигурите, докато се движите напред. Поддържайте слаба обратна връзка по тези проекти и постоянно следете докога проектът има връзка, както с разходите, така и с бюджета. Тези данни могат да ви помогнат да определите кои клиенти са най-изгодни и които всъщност затрудняват развитието ви. Клиентът невинаги е прав и понякога да се откажеш от клиент е най-добрият ход за бизнеса.
Според статистика направена в Съединените щати се посочва, че 70% от IT проектите са извън контрол, над бюджета или провалени. Ако имате 1000 души, които правят стотици проекти с бюджет от  100 милиона, а 12% от тяхната работа е загуба на време, това са  12 милиона загуба на година, нали? Това е лошо. Обаче не е толкова лошо в сравнение със 70%-овата загуба на други компании според горната статистика. Някъде между 12 и 70 на сто от работата на хората са пропиляно време и пари. Животът е достатъчно кратък. Нека  не го пропиляваме, нали?

Фактор на разходите за собствеността

Планираните разходи за собственост и действителната обща цена на притежание, често могат да бъда съвсем различни. Нека да разгледаме кратък пример:
Кола A                                                                                                     Кола Б
Първоначална цена:  10,000                                                           първоначална цена:  20 000
5 години ремонт плюс нормална поддръжка:  7,500               5 години  ремонт плюс нормална поддръжка:  2000
Стойност, след 5 години, когато го продавате:  1.000               Стойност след 5 години, когато я продавате:  10 000

Ние можем да видим, че на пръв поглед кола А изглежда с по-добра стойност, когато в действителност цената на колата Б всъщност е по-ниска в дългосрочен план. Предприятията се сблъскват с избор като този доста често, така че има смисъл да се оценяват инструментите по отношение на общите им разходи, включително разходите за развитие, както и тези за поддръжка, експлоатация и всички други свързани с тях разходи. Особено, когато оценяваме „облачни” срещу лицензирани решения, то има смисъл да се отчита времето, което хората във вашата компания ще прекарат в прилагането и инсталирането на продукта, преценете и това време като фактор при решението си.

Изгради без страх

Като проектно-ориентиран бизнес, е изключително важно постепенно да създавате и осигурявате стойност. За да направите това, вие ще трябва да поемете иновативни проекти, които изискват известен риск. Ключът е да се знае, кога и как да се поемат тези рискове. Оценявайки своите налични ресурси и определяйки от натрупаните данни кои видове проекти са най-рентабилни, наистина може да помогне тук. Въоръжени с тази информация, дори ако даден проект се изплъзне, няма да бъде твърде трудно да се възстанови. Освен това, като опитвате нови проекти, вие продължавате да  подобрявате и усъвършенствате своите показатели за успех.
Сега е времето да се измъкнете от стагнацията, свързана с рецесията. Новите проекти водят до нови клиенти, които водят до увеличаване на печалбата и конкурентно предимство. Има свят на възможности, но много фирми все се крият в бункерите си. Поемете инициативата и можете да се намерите начело на бранша.