ЕТАП НА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА И ЗАЩО ПОВЕЧЕТО ПРОЕКТИ ТЪРПЯТ НЕУСПЕХ

ЕТАП НА АНАЛИЗ И ОЦЕНКА И ЗАЩО ПОВЕЧЕТО ПРОЕКТИ ТЪРПЯТ НЕУСПЕХ

Статистиката показва, че много проекти са неуспешни по една или друга причина.

Най-критичната фаза при всички проекти е етапът на оценка. Това е фазата, в която обхватът на проекта трябва да бъдат определен.

Всички необходими данни трябва да бъдат на 100% изяснени и разбрани. Това е фазата, която повечето хора пропускат или подценяват. Проектите търпят неуспех, защото ръководителите на проекти не отдават на този етап достатъчно внимание.

В повечето случаи хората са напълно ангажирани с крайни срокове и резултатите, които те в последствия откриват, че не са анализирани достатъчно обстойно. И ето защо те не успяват да спазват сроковете и да достигнат до обещаните резултати.

Клиентът няма да остане доволен, въпреки чудесния краен резултат, ако се отчете забавянето на изпълнението. Ангажирането с дати, без наистина да се знае какви последствия би имал обхватът на проекта по отношение на риска от провал, би довело до неудовлетвореност от страна на клиента.

Често погрешно комуникация по време на тази фаза също води до много проблеми. Клиентите твърдят, че сте им обещали нещо, за което Вие твърдите, че сте имали друго впредвид.

Ето защо всичко трябва да бъде написано кристално ясно и подробно обяснено в няколко срещи, за да се уверете, че всички страни, говорят на един и същи език. Управлението на очакванията на клиентите е ключовата дума! Уверете се, че клиентът знае точно какво да очаква от Вас, за да се избегнат конфликти.

Ето защо етапът на анализ трябва да бъде най-продължителният етап в жизнения цикъл на проекта, а не най-кратък, тъй като повечето мениджъри правят тази грешка!

Фазата на анализ и оценка е градивен елемент за всеки проект. Трябва да сте наясно с всеки един детайл, определете ясен обхват, менажирайте очакванията на клиентите много добре по време на тази фаза и документирайте всички споразумения писмено, за да се избегнат изненади по-късно. И не на последно място се уверете, че проектът ще бъде успешен.