ЕТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ЕТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ЕТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Съществуват няколко общоизвестни правила за етика в сферата на управлението на проекти. Разбира се, няма нищо задължително, но е желателно Ръководителите на проекти да се придържат към този списък по всяко време.
• Отнасяйте се към парите така, както с Вашите. Ако вземате финансови решения, сякаш това са Ваши собствени пари, винаги ще взимате най-добрите решения за Вашия клиент.
• Грижа за Вашата общност. Вашият проект засяга разнороден кръг от заинтересовани страни. Проявявайте отношение.
• Отчитайте пълния жизнен цикъл на продукта. Разберете истинската цена на собствеността чрез пълни разходи за жизнения цикъл, от снабдяване с материали до изхвърляне.
• Направете най-доброто, което можете да направите все едно го правите за първи път. Не забравяйте, че Вие сте на тази позиция за да свършите работа си по възможно най-добрият начин. Бъдете инициативни, бъдете креативни и ефективни.
• Отнасяйте се справедливо с доставчиците си. Ако не можете да се справите честно и открито с тях по време на фазата на проекта на продукта, какъв шанс има клиентът да работи с тях по време на фазата на работа?
• Проявете честност през цялото време. Никога не лъжете чрез пропускане, никога не лъжете с неяснота, никога не лъжете чрез забавяне или просто казано: никога не лъжете.
• Помогнете на другите. Проектите не се доставят само от екипи. Те се доставят от общности, работна сила и професионалисти. Винаги има някой, от когото да се учим, и някой, на който да помогнем.

• Златното правило. Отнасяйта се с другите, така както искате те да се отнасят към Вас!