ЕТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ЕТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

Ръководителите на проекти трябва да се придържат към следния списък с морални ценности:

Отнасяйте се с парите като към Ваши собствени: Ако взимате финансови решения, както когато работите със собствени активи, Вие винаги ще направите най-правилния избор за клиента си.

Оценявайте екипа си: Вашият проект оказва влияние върху голям кръг от заинтересовани страни. Разберете кои са те и по какъв начин ще промените живота им.

Направете оценка на цялостния жизнен цикъл на проекта: Необходимо е да осъзнаете истинската цена на проекта, като остойностите всички етапи на проекта от снабдяването с материали до началото на експлоатацията му.

Дайте най-доброто от себе си: Когато стартирате нова дейност си припомнете, че полагате усилия за получаване на най-добър резултат. Бъдете проактивни, креативни и ефективни.

Сключвайте сделки с доставчиците, основаващи се на прозрачност и честност: Ако не можете да имате открити отношения с тях по време на проектната фаза, то тогава какви са възможностите клиените да успеят при оперативната фаза?

Честност през цялото време: Никога не подвеждайте клиентите си при появили се неясноти или при невъзможност за завършване на проекта в определената времева рамка.

Оказвайте подкрепа: Проектите не се осъществяват само от екипи, а от общности със своите професии и умения. Вие имате своето място в тези групи, винаги има какво да научите от членовете на екипите, както и да окажете подкрепа. Споделете Вашите знания и умения и приемете помощ, когато Ви е нужна.

Златното правило: Не се отнасяйте към останалите както Вие смятате за добре, а ги третирайте така, както те биха желали.