ЗАД ВСЕКИ ВЕЛИК ПРОЕКТ СЕ КРИЕ ПРОЕКТ МЕНИДЖЪР

ЗАД ВСЕКИ ВЕЛИК ПРОЕКТ СЕ КРИЕ ПРОЕКТ МЕНИДЖЪР

Почти всеки продукт, който виждате на пазара се е озовал там с помощта на екип от специалисти, който го е създал, но с помощта на Проект Мениджър зад кулисите, можете да бъдете сигурни, че процесът е управляван и подпомаган до окончателното му приключване.

Всички проекти – от Египетските пирамиди до Тадж Махал, преминават през целия жизнен цикъл на един проект –  проучвания, проектиране, изпълнение и изпитване, и се управляват от човек, който може би не се е наричал “мениджър“ на проекта, но е притежавал уменията, необходими за управлението на проекти, които бихме разпознали днес.

Повечето сгради в съвременния свят, както и тези от древността могат да се разглеждат като комплексни структури. Те са внимателно проектирани и изградени от голям брой компоненти. Често са финансирани от различни организации и страни. Всички тези предпоставки трябва да бъдат интегрирани заедно като едно цяло. Някой трябва да планира, координира и управлява този процес.

Много малки и средни предприятия не виждат ползите от проект мениджърските умения, или ги виждат, но ги прилагат частично. Те имат възможност да наемат опитен проект мениджър, но все още управляват процеса с идеята „просто да го построим“, поради което търпят драстични преразходи и закъснения.

От съществено значение е организирането на вашето портфолио от проекти по такъв начин, че да имате ясна представа кои проекти се развиват съобразно графика и кои със закъснение. Това ще ви помогне да приоритизирате нуждите си и в случай, че е необходимо, да прехвърлите ресурси от един проект към друг, за да компенсирате забавянето.Когато работите по множество проекти, трябва да съумявате да контролирате бюджета, времевата рамка и качеството, за да можете да гарантирате, че продуктът, който предоставяте отговаря на изискванията и е доказано работещ, след като е преминал всички необходими тестове.Прилагането на практика на утвърдени методи за реализация на проекта, заедно с управленските умения на мениджърския екип, ще ви позволят да си изградите ясни очаквания за това колко ще струва дадено намерение преди да започне неговото реализиране. Също така ще ви позволи да определите ползите от разработването на проекта, както и доходоносността на намерението .

Уменията за управление на проекти са изключително важни в света на бизнеса, където промените са често явление и респективно трябва да бъдат контролирани.