ЗАД ВСЕКИ УСПЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВИНАГИ СТОИ РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ

ЗАД ВСЕКИ УСПЕШЕН РЕЗУЛТАТ ВИНАГИ СТОИ РЪКОВОДИТЕЛ ПРОЕКТ

Почти всеки реализиран проект, на който сте свидетели, е резултат от участието на куп добре образовани специалисти, които го проектират и изграждат, но с ръководител на проекта зад кулисите, може да сте сигурни, че е бил управляван до самия му финал.

Всичко от пирамидите до Тадж Махал е преминало през жизнен цикъл на проекта за анализ, проектиране, изграждане и тестване и се ръководи от някой, който може да не е имал титлата “ръководител проект”, но е използвал умения за управление на проекти, които бихме разпознали днес.

Повечето сгради в съвременния свят, както и много в древния свят, представляват сложни конструкции. Те са били внимателно проектирани и изградени от голям брой компоненти, които често пристигат от различни организации, държави и континенти и трябва да бъдат интегрирани заедно в цяло. Някой трябва да планира, координира и управлява това.

Много малки и средни предприятия не виждат стойността на уменията за управление на строително-инвестиционни проекти, не прилагат изобщо такива, или ги прилагат само наполовина. Те биха могли да въвлекат някои опитни мениджъри, но пак продължават да  ръководят организацията по-скоро на принципа “просто го построй”  и допускат изпадане в преразход и закъсняло изпълнение, тъй като това е единственият им опит в проектите. Тези организации често прескачат идеята за “отделните фази на завършеност”, не прилагат и така необходимия инвеститорски контрол,  и изглежда следват начин на действие без много дисциплина (което определено не е начинът, по който следването на отделните фази работи).

Най-успешните малки и средни компании не стават успешни поради силата на своите умения за управление на проекти, стигат до там поради силата на техния продукт и техническите си възможности. Въпреки това за повратната точка на успеха, все по-добрата организация е от жизнено важно значение. Без това, първоначалният успех вероятно ще избледнее и компанията ще започне да се бори за оцеляване.

Определянето на строги методи за изпълнение на проектите и увеличаването на уменията за управление на проекти на ключовия персонал ще ви позволят да имате ясна представа колко ще струва нещо, преди да започнете да го развивате. Това също така ще ви позволи да определите количествено ползите от разработването на проекта и маржа на печалбата за работата, която се извършва за клиентите. Веднъж след като работата е вече в ход, трябва да можете да проследите бюджета и сроковете, както и да осъществите инвеститорски контрол на качеството на изпълнение, за да сте сигурни, че можете да предоставите това, което се изисква, в рамките на необходимото време и бюджет, напълно тествано и работещо. Бихте могли също така да се възползвате и само от частични услуги в проджект мениджмънта. И не на последно място е важно да сте наясно какви проекти се изпълняват по график и кои са проблемни, и какви ще са вашите приоритети, ако трябва да заемате ресурс от един проект, за да върнете друг отново на ниво.

Уменията за управление на проекти са невероятно важни в един бизнес свят, където промяната е норма, а не изключение и трябва да бъде управлявана. Хората, които са построили пирамидите, са знаели точно колко години ще им отнеме, под какъв ъгъл ще бъдат направени стените, колко висока би могла да бъде пирамидата, колко камъни са необходими и от колко работници се нуждаят, защото са направили своето планиране и оценка предварително и са приложили добри управленски умения.