ИМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИТЕ “ЗАМРЪЗНАЛИ” МЕЖДУ СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ

ИМА РЕШЕНИЕ ЗА ПРОЕКТИТЕ “ЗАМРЪЗНАЛИ” МЕЖДУ СТРОИТЕЛСТВОТО И ПРОДАЖБИТЕ

Христин Хараланов
Управляващ партньор на “Корект Проект” ООД

През последните 2-3 години една голяма част от участниците в строителния бранш се сблъскаха със суровата действителност на замразените строителни проекти. Вече сме в средата на 2011 г., а огромна промяна в позитивна насока не може да бъде отчетена, макар и голяма част от експертите на отминалата през месец май конференция BalREc да бяха на мнението, че пазарът се стабилизира. В интервю за ТВ Европа от миналия месец, председателят на Камарата на строителите Светослав Глосов заяви, че общият обем на недовършеното жилищно строителство в страната е над 8 млрд. лева., а инвестициите за първото тримесечие на годината отчитат повторен спад след 2010 г. с още 8,5%. Затова в тази противоречива среда може би е добре да потърсим отговор на въпроса как замразеното строителство ще се върне на пазара.

Причините за замразяването

Ако се направи по-задълбочен анализ на ситуацията, на преден план ще се откроят две основни причини за лошото състояние на бранша към момента. Голямата, основната причина, е Кризата. На практика немалко затворени комплекси и започнати кооперации останаха незавършени и бяха “замразени” поради недостиг или ограничаване на финансирането. Това постави предприемачите-кредитополучатели в състояние, което не могат да продължат да изпълняват задълженията си към банките и останалите страни по договорите.
Втората причина е лошото управление на строителните проекти. Тя обаче може да има водеща роля в строителния сектор и когато той излезе от ситуацията на криза.
Обединената сила от проявлението на тези два фактора създоха ситуацията, в която двете основни страни в реализацията на един проект – кредитор и кредитополучател – изгубиха взаимно доверието си.

Решението

Ключът за него се крие във възстановяване на доверието между кредитор и кредитополучател. Това е продължителен процес, което означава и неясен отговор на въпроса кога замразеното строителство ще се върне на пазара. Първата стъпка за подобряване на сегашното състояние и намаляване на очакваните загуби, е по-голямо доверие към намесата на независима трета страна. Тази независима страна e консултантът по управление на проекти, който работи за реализация на проекта при максимално добри условия за страните. Резултатите от ефективната работа са: завършване на проекта, освобождаване на парични средства и привеждане на кредитната сделка в изпълнение. Благодарение на работата на такава трета независима страна в България в етап на криза имаме вече “размразени” и завършени строителни обекти.

Бъдещето

Реалността, в която на пазара присъстват толкова “замразени” обекти, е доказателство, че добрите практики в управлението на проекти все още не са се установили трайно в български условия.
Усещането за голямо предлагане на пазара на жилищни имоти в България в момента e донякъде измамно. През 2010 г. на практика не беше започнат нито един нов по-значителен проект за изграждане на жилища в София. Ако тенденцията се запази и предлагането не отговори на търсенето, вероятността в близко бъдеще да се появи дефицит на нови жилища е съвсем реална.