ИНВЕСТИЦИЯТА В ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ МОЖЕ ДА СЪБУДИ ЦЕЛИЯ СЕКТОР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

ИНВЕСТИЦИЯТА В ИНДУСТРИАЛНИ ПЛОЩИ МОЖЕ ДА СЪБУДИ ЦЕЛИЯ СЕКТОР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Поверяването на цялостното управление на проекта на една компания се оказва от ключово значение за успеха на проекта, смятат специалисти.
В края на годината анализите за пазара на недвижими имоти у нас сочат, че през следващите години инвестициите в офиси и жилищни площи да се насочат към индустриалните и логистичните проекти. Тази тенденция плавно се очертава от няколко години и бе подкрепена и от мнозинството на тазгодишната конференция BalRec.

Прогнозите при недвижимите имоти сочат, че съвсем скоро ще станем свидетели на завишено търсене в сферата на промишленото и индустриално строителство. Специалистите са единодушни, че инвестицията в индустриални площи води след себе си развитието на редица други аспекти като жилищни сгради и офиси например и може да доведе до цялостно събуждане на сектора.

Внимателният анализ на пазара у нас показва, че постепенно се усеща тенденцията за поверяването на цялостното управление на проекти в сферата на промишленото и индустриалното строителство на една консултантска компания. „Проектите в тази сфера са строго индивидуални и особеностите, които ги съпътстват, изискват дълбоко познаване не само на процеса на управление на проекти, но и на конкретния бизнес. Това става най-ефективно, когато партньорите не се променят в процеса на работа“, коментира Христин Хараланов, управител на консултантската компания Корект Проект.

Истината е, че управлението на проекта е комплексна услуга. Ако тази услуга се извършва от една компания, то и резултатите в повечето случаи са много по-добри отколкото при разпределянето на проекта сред различни фирми. „Най-удачно е намесата на проджект мениджъра да стартира още преди покупката на земята, да обхване инвестиционното намерение и стигне до пускането на обекта в експлоатация“, коментира Хараланов. Опитът показва, че само така отговорността е ясна, стъпките са последователни и препоръките могат да бъдат наистина ефективни и цената на проекта дори може да се оптимизира без това да влияе на срока и качеството.

Стартовата фаза е от решаващо значение при изпълнението на даден проект. Тя е основата за коректната оценка на риска. Именно грешно прецененият риск може да има негативно влияние върху срока, бюджета и качеството на обекта. Решенията се взимат на база икономически анализи, възможности за финансиране, социалните и законови особености на региона както и технологичните изисквания. Само правилно подбраният партньор, именно в началния етап, може да доведе проекта до успешен край.

Ролята на проджект мениджъра е да пресметне възможните рискове и да консултира инвеститора във всеки един момент от проекта. За инвеститорите в бранша е важно да открият партньор, който не просто да изпълни дадени изисквания, но и да препоръчва конкретни ходове в зависимост от възможностите, които се откриват. Консултантската компания трябва да е две стъпки пред възложителя в процеса на работа. Особено при международните компании това изискване важи с пълна сила.

Българският пазар е показал, че разполага с правилните консултантски компании на местно ниво. „Един от клиентите ни е световен лидер в производството на храни. С тях работим вече трета година и дългосрочните ни взаимоотношения позволяват на инвеститора да е напълно сигурен в ефективността на екипа ни и да разчита на нас за заложените цели – от инвеститорското решение до разрешението за ползване. Процесът на работа е ясен и сроковете се спазват. В дълбочина познаваме инвестиционното намерение и целите на проекта. Това помага и на двете страни да стартират даден проект с ясна визия за неговия успешен завършек“, заключи Христин Хараланов от Корект Проект.