КАК ДА ПРИКЛЮЧИШ СИЛНО СВОЯ ПРОЕКТ

КАК ДА ПРИКЛЮЧИШ СИЛНО СВОЯ ПРОЕКТ

Едно е да завършиш проекта, но съвсем друго е да го завършиш в силата си или силно. Просто завършването на проекта може да означава да влачиш изтощеното си тяло прекосявайки финалната линия или просто сядаш и отказваш да работиш позволявайки на проектната работа да върви напред без твоето сто процентово участие.

Като проджект – мениджър трябва да се стремите винаги настървено да гоните работата по проекта и да завършвате силно.

С тези четири дейности и стратегии, винаги ще приключвате всеки проект в силата си.

  1. Обучавай се в този дух

Всеки атлет тренира, за да успее. Проджект – мениджъра трябва да прави същото. Тренировката за Проджект – мениджъра е да е в крак с най – добрите практики свързани с управлението на проекти, осигуряването на процеса, водейки проекта до самия край и неговата ефективност. Също така екипа трябва да е наясно с всеки играч в него, неговата роля , компетенция и индивидуалност.

Да се отдели достатъчно време за това е жизнено важно за по нататъшният процес на проекта. Ако проекта е голям и по – дълъг Проджект – мениджъра и неговият екип трябва периодично да повтарят това обучение.

  1. Планувайте нещата предварително

По време на етапа на планиране на проекта, ръководителят на проекта трябва да прегледа това, което той ще предприеме, за да завърши проекта. Докато акцентът в началото ще бъде на първоначалните стъпки, ръководителят на проекта трябва да може и да  анализира края играта.

Разбира се, могат да настъпят промени, направени по време на проекта, тъй като изискванията са подробно и ресурсно променени. Но първоначалния график на проекта следва да покаже как ще изглежда края на проекта.

Като целта ще помогне на всеки да остане в силата си до края на проекта – и да помогне на финала, екипа да приключи силно.

  1. Погледни назад

Атлетите не би трябвало да поглеждат зад тях. Те трябва да се съсредоточи върху състезанието и гледат към финала. Но това може да бъде полезно за ръководителите на проект или екипа на проекта, за да погледне назад, дори по време на проекта.

Един здрав поглед към проекта ще информира и преразгледа плановете за бъдещето. Търсенето на поуки може да помогне на ръководителя на проекта да започне да формулира това, което трябва да се прави по различен начин от екипа по време на останалата част на проекта.

Използвайки данните от графика, за да проучи планираното спрямо действителните дати ще под помогнат ръководителя на проекта в преразглеждане на графика за останалата част от проекта. Тя също така ще позволи на екипа да си отговори по-добре на въпроса за планираните дати.

Взети заедно – да, както се досещате – ще помогне за управление на финала на ретроспективни проектни сили.

  1. Останете в мига

За да се завърши силно, ръководителят на проекта трябва да бъде в състояние да остане в момента. Това означава фокусиране върху това, което се случва в момента в проекта.

Докато планиране напред и търсене назад може да помогне на екипа на проекта с формула за успех, проектът изисква най-екстремния фокус върху изпълнението на задачите, които се дължат точно сега.

Ако ръководителят на проекта прекарва твърде много време за планиране или твърде много време в анализиране на това, което вече се е случило, а след това ще бъде много трудно просто да изпълни стъпките точно сега. Намирането на правилния начин създава сложен балансиращ акт – но един успешен ръководител на проект, трябва да се поддържа не само да завърши, но и да завърши силно.