Как да станете ефективен Проект Мениджър

Как да станете ефективен Проект Мениджър

Успешни хора се развиват на база техните качества и резултати в работата. За съжаление, на всички ни се случва да се сблъскаме с различни проблеми с които трябва да се справим при управлението на различни проекти.

Един от основните проблеми, с които се сблъсква мениджърът е, че винаги има служители, които възпрепятстват да изпълняват по точено определен начин задачите, затова мениджърите трябва да реагират и да подхождат към тези служители, както следва:
1. Съвсем нормално е да имате такъв тип работници и просто трябва да сте наясно кои са и да признаете, че са там.
2. Важно е новият мениджър да избягва действия, които дават власт на служителите.
3. Не трябва да се опитвате да тормозите или да надскочите тези служители, като използвате силата на новата си позиция.
4. Когато се занимаваме с въпроси, е важно да се отнасяме към всички с еднаква справедливост и уважение и да се съсредоточим върху „правилните действия“.
Ключът във всяка управленска позиция е да бъдеш лидер, който служителите искат да следват. Това не означава да сте слаб или да се опитвате да бъдете приятел. Трябва да се стремите към работата в екип.

Необходимо е да се  определят следните характеристики които са ключови за това, че някой иска да следва.
• Подход – Първо изслушвате ли служителите, преди да реагирате?
• Изразителност – Когато общувате, правите ли го достатъчно ясно, така че хората наистина да разберат какво мислите и чувствате?
• Автентичност – Вашите действия и поведение съответстват ли на това как наистина се чувствате?
• Честност – Казвате ли какво имате предвид и ефективно ли предоставяте обратна връзка?
• Постоянство – Има последователност между посланието, което искате да предадете и реалността? Правите ли това, което казвате, или се променяте, когато Ви е удобно?
• Компетентност – Притежавате ли достатъчно компетентност, за да разберете въпросите и да оцените какво се казва?
• Увереност – Успявате ли балансирате между това да вдъхновите другите да ви последват?
• Любопитство – Винаги ли наблюдавате и желаете да тествате оригиналните убеждения спрямо нова информация и проявявате ли желание съответно да прецизирате стратегиите и плана за действие?
• Решителност – Желаете ли да направите избор, който може да не е популярен?
• Дисциплина – Правите ли нещата, което казвате, планирате и изпълнявате?
• Честност – Могат ли хората да се доверят, че ще се грижат за най-добрите интереси на другите, когато останалите не са в стаята?
В случай, че  влизате в Проджект мениджмънта за първи път или се сблъсквате с по-малко от оптималното сътрудничество от вашия екип, липсата на някоя от горните характеристики може да попречи на ефективността ви. Мениджър трябва да бъде силна и мотивирана личност, за да запази всички тях в перспектива.