КОГА И КАК СЕ ПРАВЯТ ПРОМЕНИ ПРИ СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ?

КОГА И КАК СЕ ПРАВЯТ ПРОМЕНИ ПРИ СТРОИТЕЛНО-ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ?

Основните проблеми, които възникват при една строително-инвестиционна идея, са промените. Това каза арх. Георги Савов, съдружник и управител на „А-три архитектура и изпълнения” ООД, по време на Клуб Investor.bg.

В процеса на изпълнение промените са нещо изключително нежелателно, каза той.

Той обясни, че възможността за промени е значително по-голяма, а тяхната себестойността е по-ниска, ако те бъдат въведени на по-ранните етапи от проекта.

Има една критична точка, която обикновено е на фаза работен проект, където вече би трябвало да няма промени, тъй като стойността за тяхната реализация става много висока, каза Савов.

Това подчерта и инж. Христин Хараланов, управляващ партньор на консултантската компания “Корект Проект” ООД.

Той каза, че промените трябва да се направят преди да е стартирало строителството, преди да бъдат вложени големи средства и повечето от процесите са обратими.

Хараланов даде пример с етапа на проектиране, който в конкретни случаи може да се удължи дори с няколко месеца, но разходите за този период ще бъдат много по-ниски, отколкото ако промените се правят на по-късен етап.

Голяма грешка е също когато екипът, който управлява строително-инвестиционния проект, се включи във фазата на строителството, без да е участвал във всички останали предварителни фази от целия процес, добави той.

На етап строителство възможността за промени е изключително малка и колкото и незначителни да са те, тяхната стойност е много голяма, каза още арх. Савов.

Според него именно това е една от основните причини за провала на много проекти – по отношение на бюджет, срок на изпълнение и т.н.

Инж. Юлиан Тюфекчиев, директор на Мотт МакДоналд България ЕООД, подчерта значението на доверието между изпълнителя, компанията, управляваща проекта, финансовите институции и всички останали участници в процеса.

Успешен проект с ръководител проект може да има единствено, когато съществува доверите между всички страни и когато този ръководител проект изпълнява своите задължения не само компетентно, но и с най-висока професионална етика, каза той.