КРАТКА ИСТОРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

КРАТКА ИСТОРИЯ ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Все по-често чуваме за ” управление на проекти ” и дори използваме процесите в нашата бизнес практика, но все пак от къде започва всичко? От пирамидите в Египет до съвременните военноморски тактики, историята на управление на проекти се простира много по-далеч, отколкото предполагате.
Проектите от този мащаб, са свидетелство за великите лидери, които  използват квалифицирана организация, планиране, и ефективна комуникация за да достигнат до трудоемки постижения. В действителност, много учени считат, че Голямата пирамида в Гиза (2550 г. пр. Хр, която е над 3000 години) трябва да бъде разглеждана като началото на класическия процес на управление на проекти. Мащабът на построените пирамиди и невероятната точност на измерване, и до днес се смятат за поразителни.

Днес всички тези умения са в основата на ” управление на проекти “.

Поглеждайки към историята, в ефективното изпълнение на проект мениджърските умения  се включват пирамидите, Колизеума, и дори катедралите в Европа. Но съвременната концепция за управление на проекти, и сегашната динамика на този процес, водят началото си едва от 1950-те години, когато процесите и технологиите, започна да се формализират.

Един от хората, които са помогнали за започването на това движение е Хенри Гант. Той е наречен баща на планирането и на техниките за контрол. Неговата известност се дължи на използването на диаграмата на Гант като инструмент за управление на проекти. Графиката позволява ръководителите на проекти да очертаят необходимото време за даден проект. Например, ако Вие разпределите един мащабен проект на отделни индивидуални задачи, диаграмата на Гант може да Ви помогне да определите колко време ще е необходимо за всяка отделна задача, и на свой ред, да се определи колко време ще отнеме извършването на цялостния проект. Използването на диаграмата на Гант спомага на мениджърите на проекти в планирането и програмирането на проекти, но също така помага  и за наблюдение на развитието на по-мащабни инициативи.

Друг голям ”актьор” в съвременното развитие и растеж на управлението на проекти са всъщност Военноморските сили на САЩ. Те са създали инструмента PERT, което е съкращение от “Програма за оценка и технически преглед.” Инструментът е разработен с цел армията да  планира и организира  програма за подводни ракети.  Техниката използва правоъгълници, които да посочат конкретни задачи и да очертаят последователността на тези задачи. Това изглежда почти елементарно, но много често съвършенството е съвсем очевидно.

Методът на критичния път (CPM) е инструмент, който е много сходен с  PERT и е разработен по същото време от невоенна група.

Акo обмисляте тези систематични подходи за реализирането на големи проекти, Вие сте абсолютно прави. Тези организирани начини за осъществяване на график и планиране на големи проекти започват много дълго преди да бъдат заложени понятият като „Диаграма на Гант” и „PERT”.