НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРИЧИНИ, КОИТО ВОДЯТ ДО НЕУСПЕХ НА ПРОЕКТИТЕ

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРИЧИНИ, КОИТО ВОДЯТ ДО НЕУСПЕХ НА ПРОЕКТИТЕ

НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ ПРИЧИНИ, КОИТО ВОДЯТ ДО НЕУСПЕХ НА ПРОЕКТИТЕ

Голям процент от планираните проекти са неуспешни, като най-често срещаните причини могат да се обособят в Списък, който може да ни помогне да се справим с възникналите проблеми по време на тяхната реализация.

1 – Лош обхват на проекта

Обхватът е изключително важен и щом разберете как точно ще работи проектът, трябва да го запазите и да се опитате да се предпазите от непредвидени промени в него. По този начин Проект мениджъра ще може да изготви график, риск и бюджетен план. В противен случай може да се пропусне определената цел и да се затрудни управлението на проекта и клиента.

2 – Регулирани ресурси

Много често се наблюдава работа с твърде малко ресурси по няколко проекта едновременно. Във връзка с това мениджърите не проследяват правилното използване на ресурсите. Понякога членовете на екипа са оставени сами да избират по какви проекти трябва да работят и кога. За постигане на оптимални резултати, мениджърите трябва да се срещат ежеседмично със своите колеги и да обсъждат правилното използване на ресурсите.

3 – Лоша комуникация

Ръководителят на проекта трябва да дава ясни и разбираеми инструкции когато контактува със своите колеги, в противен случай ще настъпи хаос и объркване. Когато информацията е лесно достъпна, тя ще бъде правилно използвана за реализацията на проекта.

4 – Управление на заинтересованите страни

Ръководителят на проекта трябва правилно да управлява и комуникира със заинтересованите страни, като за тази цел използва план за управление на комуникацията.

5 – Ненадеждни оценки

Много често прогнозите се оценяват само от членове на екипа, които се опитват да изчислят продължителността на задачите въз основа на това колко време им е отнело тяхното изпълнение. Понякога този метод може да се окаже съвсем точен или напълно погрешен, може да се изготви грешен график или да се допуснат пропуски в техническата документация, а така  ще се повиши риска за правилното изпълнение на проекта. За да се избегне това,  е желателно да се запазят записките, съхранявани между проектите.

6 – Няма управление на риска

Всеки проект е уникален и следователно се наблюдава риск при неговото реализиране. Ръководителят на проекта трябва да предвиди нещата, които могат да доведат до объркване. След като определи рисковете, той и екипът му трябва да решат как да реагират при такава ситуация и какви мерки да вземат (например – да смекчат или избегнат рисковете).

7 – Неквалифициран персонал работещ по проекта

Служителите на компанията трябва да бъдат обучени, респективно квалифицирани за да могат да работят правилно и успешно по възложените им задачи от Мениджърите по даден проект.

8 – Неправилен избор от Ръководителя на проект

Понякога се избират служители, които се справят отлично със своите задължения и възоснова на това, те получават повишение от Ръководителя на проекта и са помолени да участват в управлението на различни проекти. Проблемът е, че те често не получават обучение по управление на проекти, необходимо за тази вид работа и те се провалят въпреки предишните си успехи.

9 – Липса на организация на екипите за планиране

Най-ефективният начин е да събере целият екип, като всички се координират да работят заедно по успешното реализиране на проекта (съставяне на график, план, цели).

10 – Мониторинг и контрол

Много Ръководители на проекти създават график, който много рядко или почти никога не актуализират. Желателно е това да се прави редовно, за да се улесни работа на всички участници в реализирането по изпълнението на проекта.

Лесният достъп до комуникациите и редовното актуализиране на задачите на проекта, са само част от методите за тяхната успешна организация и реализация.