НЕРЕШИТЕЛНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

НЕРЕШИТЕЛНОСТ ПРИ УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ

Нерешителността е състояние, в което може да изпадне всеки, тя може да се появи в момент, когато най-малко очаквате.
Паузата, която настъпва, когато сте по средата на вземането на важно (или не чак толкова важно) решение е като запетая във Вашия живот, разделяща една идея от следваща и една задача от друга.

Някои от причините, поради които се поддаваме на продължителна нерешителност са следните:

Закон на Паркинсон: Обхватът на работа се разширява, за да уплътни необходимото време за завършване. Когато трябва да вземете решение, поставете си времеви лимит, до който трябва да направите своя избор. Едни от най-трудните са тези, които се задържат във времето, именно защото няма ясно ограничение. При управление на проект, Вие не бихте поставили задача на екипа си да създаде план-график без ясно да сте посочили крайна дата. Приложете тази дисциплина и при вземане на свои собствени решения, като си определите времева рамка и се отнесете отговорно към нея.

Прекалено много възможности: наличието на множество опции може да представлява проблем, особено ако не са ясни ползите от всяка една възможност. Какво се случва, когато имате широка гама на избор от доставчици за постигане на определена задача във Вашия проект? Това е моментът, в който трябва да създадете организирана оценъчна система, която да ви помогне в обективносто оценяване, без да се изгубите в детайлите.

Задачите са от еднакво значение: типично правило е задачите да се изпълняват по реда на спешност и значимост. Дилемата възниква обаче, когато съществува голямо разнообразие от задачи за изпълнение, които има едно и също равнище на спешност и значимост. Така отново се оказвате в безизходна позиция и се появява чувството на нерешителност с кое да започнете първо. Лошата новина е, че няма верен отговор в тази ситуация. Добрата новина е, че няма и грешен отговор. Ако имате списък от задачи, които са с еднакъв приоритет, превърнете Вашата тревога в решителност и просто ЗАПОЧНЕТЕ.

В очакване на повече информация: в много случаи ние отлагаме вземането на решения, защото изчакваме събирането на повече информация. Трябва да знаете, че в голям процент от ситуациите, Вие никога няма да притежавате цялата необходима информация за вземане на решение, затова трябва да използвате наличните ресурси и знание, за да постигнете най-доброто, на което сте способни, и да модифицирате задачите в хода на работа. Обикновено най-трудната част при задачите е да спрете да чакате и да започнете.

И запомнете, решенията, които са взети прекалено рано, притежават склонността да бъдат взети отново. Вземете Вашето решение, когато е настъпил моментът, а не преди това. Винаги търсете начини как и кога да вземете най-добрите решения.