ПЕТ ФАКТОРА, КОИТО ВОДЯТ ДО УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА

ПЕТ ФАКТОРА, КОИТО ВОДЯТ ДО УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА

ПЕТ ФАКТОРА, КОИТО ВОДЯТ ДО УСПЕШНИ ПРОЕКТИ В СФЕРАТА НА ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА

Проджект мениджмънта е съвкупност от знания, умения, инструменти и техники върху проектните дейности, с цел – успешно реализиране на даден проект

Първата стъпка към реален успех на проекта е когато работиш с способен и талантлив Мениджър на проекти. Разбира се има и други важни фактори, които допринасят в голяма степен за резултатите от проекта. Необходимо е внимателно планиране, внимание към детайлите и ефективна комуникация, за да бъде успешен проектът.

  1. Интелигентни хора

Без правилния екип, всяка стратегия и план вероятността да се разпадне проекта е голяма. Всички участници в проекта трябва да имат ангажимент към групата, да споделят подобни визии за проектите и да се стремят към цялостен успех.

Липса на лидерство или екип, който не работи в синхрон може да провали изпълнението проекта. Важно е да се определят подходящите хора за всеки аспект на проекта и те работят добре заедно в екип. Този екип трябва да бъде напълно информиран и ангажиран, като основен параметър е комуникацията.

  1. Интелигентно планиране

Цялостното планиране е предпоставка за успех на проекта от самото начало. Всички заинтересовани страни трябва да са на борда по време на процеса на планиране и винаги да знаят в каква посока ще бъде проектът. Планирането може да помогне на екипа да спази крайните срокове и да остане организиран. Доброто планиране не само задържа фокуса на екипа по проекта, но и държи вниманието на заинтересованите страни върху напредъка на проекта.

  1. Комуникацията

Проучването на подробностите и слушането на външни източници на информация са от жизненоважно значение за успеха на проекта. Поддържането на отворена комуникация в екипа е абсолютно задължително. Когато работите по определен график, е важно екипът да бъде добре информиран. Ако възникне проблем в една част от проекта, той може да окаже негативно влияние и върху други части. Комуникацията е най-добрият начин за предотвратяване на възникването на проблеми.

  1. Внимателно управление на риска

Ръководителите на проекти знаят, че не винаги нещата се случват точно така както е планирано. По време на процеса на планиране е жизненоважно да се изготви регистър на риска с план за действие за рисковете, пред които може да се изправи проектът. Уверете се, че всички основни заинтересовани страни са наясно с вашия регистър на риска и знаят къде могат да го намерят. Ако се случи нещо, тогава екипът може бързо да разреши проблема с плана за управление, който има алтернатива.

  1. Убедително закриване на проекта

Екипът по проекта трябва да е убедителен при закриването му и да е съгласен с клиента, че са изпълнени всички критични фактори за успех. Потвърждаването на доставката, тестването и освобождаването на проекта трябва да бъде договорено и подписано. Изследванията на удовлетвореността са добри форми на документация, които се записват и подават за бъдеща справка и ценна информация за употреба в бъдеще.