ПРЕМИНИ ОТ ЗАПИТВАНЕТО КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО В 4 РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ

ПРЕМИНИ ОТ ЗАПИТВАНЕТО КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО В 4 РЕШИТЕЛНИ СТЪПКИ

Диаграма на изпълнението на проекта

Всеки проект започва с изложение на обхвата. Обхватът е преглед на високо равнище на проекта, който може да бъде разделен на изискванията и детайлите, необходими за крайния продукт, за да се отговори на оригиналното заявление за обхват. Тъй като екипът се движи от изисквания за извършването на задачи по проекта, обхвата и изискванията трябва да бъдат проследени.

Стъпките между идентифицирането на изискванията и преминаването към изпълнителните задачи и изпълнението на решенията е важна връзка в жизненият цикъл на проекта. Четири важни стъпки доказват, че оригиналният обхват е припознат от екипа на проекта.

  1. Проследяване

Изискванията трябва да бъдат проследени от оригиналните изявления до нуждата да се стигне до окончателното решение за изпълнението, а именно, че  отговаря на необходимостта. Има много начини за създаване на документ за проследяване, но дори една проста електронна таблица е по-добре от нищо.

 

Екипът на проекта трябва да има разбиране за това защо той е проектиран и ще бъде изпълнен по определен начин въз основа на решението. Например с матрица за изисквания за проследяване, те могат да видят, от къде идват всичките решения.

 

Няма нищо по-лошо от това да стигнем до края на проекта и да не знаем нищо за изпълнените задачи на първо място. Да бъдеш в състояние да проследиш изискванията от началото до края, ще се гарантира, че нищо не е забравено и че нищо допълнително не ще бъде добавено към проекта, без основателна причина.

  1. Разбивка

В идеалния случай, изискванията за проекта ще бъдат написани по начин, който е изцяло ясен за всички – но това не винаги е така. Понякога е по-далеч по ясен за всеки, отколкото за всички.

 

Ръководителят на проекта може да се наложи да прекара известно време в сондиране на изискванията и да се увери, че всеки има същото разбиране за това какво означава всяко изискване. Това става особено важно, ако е изминало известно време между писането на изискванията и началото на проекта.

Изискванията също трябва да бъдат написани на определено ниво, за да накарат решението и задачите за проектирането  да бъдат изпълнени според изискванията на това проектиране. Изявление на високо равнище е достатъчно в самото начало. По време на проекта, обаче, това не е достатъчно. Трябва да има достатъчно информация за екипа, за да се развиват и да достави продукта до изискваното ниво на качество и пълнота.

  1. Спецификациите

След като навлезете в изискванията, получаването на по-добро разбиране към тях и все по-близо до нуждите на клиента, ще се съберат на спецификациите, които създават крайния продукт на проекта. Тези спецификации трябва да бъдат документирани и разработени от екипа на проекта, за да бъдат изпълнени в съотношение с проекта.

 

Обхвата на услугите създава изискванията, които образуват спецификациите. Проджект Мениджъра трябва да създаде и представи всичките подробности, така че екипът да бъде добре запознат и да не загуби връзката между изискванията, спецификациите и изпълнението.

 

  1. Проверка

Последната стъпка е да се провери оригиналното изискване срещу това, което се изпълнява от екипа на проекта. Това може да бъде постигнато с задълбочено изследване, което включва всички страни – както на екипа на проекта и така и на клиента. Изпитването и проверката трябва да се отнасят към първоначалното изискване и разбирането на това, което проектът е предназначен да направи.

 

Проверката е последната стъпка по пътя за завършване на проекта. Трябва да има достатъчно време, вграден в графика на проекта, за да се гарантира, че всичко е тествано и проверено по подходящ начин преди началото на проекта, за да може да се счита за приключен.

 

Обобщение

Това са стъпки, които всеки успешен проект трябва да разработи, за да се премине от запитването, изискванията, спецификациите и други към изпълнението, а от там и към финала на проекта.