ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА – ЕДНА МОДЕРНА ПРОФЕСИЯ

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА – ЕДНА МОДЕРНА ПРОФЕСИЯ

ПРОДЖЕКТ МЕНИДЖМЪНТА – ЕДНА МОДЕРНА ПРОФЕСИЯ

Големите компании се стремят към по-голям успех във връзка с реализирането на техните проекти и поради тази причина  те признават  и споделят ползите от професионалните мениджъри на проекти. Квалифицираните мениджъри на проекти с богат професионален опит допринасят за по-големите шансове за успех на проекта.

Повечето средни и големи организации са разработили метод за подобряване на степента на успеваемост на проектите си, защото благодарение на своят опит знаят какво се случва, когато на дадено лице е възложено да управлява проекти без предварително обучение и, още по-лошо, когато няма официални процеси или контрол на  място – и това води до провал на проекта. Те признават, че даването на възможност на служител да „отклонява” управлението на проекти не винаги дава най-добрия резултат.

Всеки един проект се различава значително по размер и сложност дори в рамките на една и съща организация, като още в самото началото на проекта трябва да бъде определено как с управлението на редица задачи, с помощта на правилен подбор на персонал и други необходими ресурси да се постигне реализирането на успешен резултат.

За съжаление, понякога дори и най-добрият метод за управление на проекти не отговаря на реалната ситуация особено в сложните проекти. Има  успешни проекти, но и много по-малко успешни, но нека не ги наричаме неуспешни, защото провалените проекти често се променят по някакъв начин, така че те могат да се считат за „успешни“.

Всички организации искат да подобрят успеха на своите проекти, поради което все повече от тях започнаха да инвестират в обучението и признаването на техните ръководители на проекти. Добре обучените мениджъри на проекти със световно признати квалификации са по-мотивирани да успеят и да изградят своята кариера. Но признаването на професионализма не се отнася само до обучението и квалификацията – то е и за непрекъснатото професионално развитие и способността да се демонстрират уменията, необходими за компетентно управление на сложни проекти.

С въвеждането на професионални удостоверения за усъвършенстване, като например Удостоверението за регистриран професионалист (RPP) от Асоциацията за управление на проекти (APM), вече е налице признание за опитни мениджъри на проекти, които са равностойни на утвърдените професии като счетоводство и право. Чрез дефиниране на строги критерии за предишен опит в управлението на проекти, APP RPP е индикация, че ръководителят на проекта е високо компетентен мениджър, способен да управлява сложни проекти, използвайки подходящи процеси и инструменти.

Някой ден професията за управление на проекти ще бъде  възприемана така, както всяка друга професия и ще бъде привлекателна за развитието на успешна кариера в тази сфера.

Правилното обучение по управление на проекти може да превърне добрия ръководител на проекта в страхотен мениджър на проекти, а това е от съществено значение за успешен резултат на всеки проект.