РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИНВЕСТИТОРА НА ПРОЕКТА

РОЛЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ИНВЕСТИТОРА НА ПРОЕКТА

Когато се вгледате в това, кое е необходимо, за да има успешен проект, фокусът пада върху ръководителите на проекти (проджект мениджъри инвеститорки контрол). Ръководителите на проекти (инвеститорки контрол) са един от най-важните активи на проекта, но ние трябва да обръщаме внимание на позицията на инвеститора  на проекта по отношение на успешното управление на проекти. Казано е, че инвеститора  на проекта играе  една от най-важните роли по отношение на успеха или провала на проекта.

 

Ефективния  инвеститор на проекта следва да отговаря за :

1. Цели: инвеститора на проекта следва да гарантира, че бизнес нуждите  са валидни и коректно приоритизирани спрямо  рамките на проекта.
2. Комуникация: Ясно общуване по аспектите на проекта със заинтересованите групи и висшето ръководство.
3. Поддържане на График: инвеститора на проекта както и ръководителя на проекта  вземат активно участие в това проектът да се движи по график. За да управляват графика инвеститора на проекта и ръководителят на проекта трябва често да преглеждат времевата линия.
4. Промени: Един проект може да претърпи промени, по всяко време. Инвеститора на проекта е необходимо да гарантира, че тези промени се управляват правилно за да се гарантира , че те няма да окажат никакво отрицателно въздействие върху проекта.
5. Разрешаване на проблеми: Някои въпроси са извън обсега на ръководителя на проекта (инвеститорски контрол) като например решенията за промени и противоречиви дейности . Инвеститора на проекта поема контрола на тези въпроси и гарантира, че те се решават ефективно и ефикасно.
6. Поддръжка: Ръководителят на проекта (инвестиционен)  има непрекъсната нужда от  подкрепа по време на проекта. Инвеститора на проекта осигурява тази подкрепа под формата на наставничество, обучение и ръководство. Инвеститора на проекта също подкрепя екипа на проекта особено по отношение на обхвата по изясняване, управление напредък и насоки.

Инвеститора на проекта в крайна сметка притежава много отговорности, които са част от неговата роля. В света на Проджект Мениджъра  някои  може да приеме, че инвеститора на проекта е там просто за да подкрепя Проджект Мениджъра (инвеститорски контрол)  за останалата част от организацията. Но в действителност инвеститора на проекта има много по-активна роля в жизнения цикъл на даден проект и е собственик на крайния продукт.
Към инвеститор на проект , който може да достигне до всички тези отговорности си струва да се придържаме здраво. Осъществяването на проекта без ефективна намеса на инвеститора на проекта увеличава риска от пропадане на проекта, за съжаление ръководителят на проекта ще бъде отговорен за това пропадане.