ТЪРГОВСКИ АСПЕКТ В РЪКОВОДЕНЕТО НА ПРОЕКТИ

ТЪРГОВСКИ АСПЕКТ В РЪКОВОДЕНЕТО НА ПРОЕКТИ

Хората, подготвени за професията Ръководител проект или  Управление на проекти обикновено са организирани и доста мотивирани хора. Какво още мениджърите на проекти също така трябва да  осъзнаят, че има вид търговски аспект в техните роли. Помислете за това – ние винаги се стремим да продадем нещо.

 

  • Увереност в доставките;
  • Причини за използване на стандарти или за изпълнение на ангажиментите;
  • Опции и препоръки към ръководството;
  • Мотивиране на членовете на екипа;
  • Ползите от програмата на заинтересованите страни.

 

Не е достатъчно да се управлява само плана на проекта и доверието, че нещата ще се получат. Ние трябва да повлияем  на другите около нас за ключови аспекти на нашите програми и това изисква продажни умения. Така че проект мениджърите трябва винаги да се поставят  в “търговски начин на мислене ” и да осъзнаят, че част от работата им е продажба на всяка цена на  заинтересованите страни.