Управление на проекти

Управление на строително-инвестиционни проекти

За постигането на добри резултати и ясно поемане на отговорностите е препоръчително цялостното управление на процесите – от инвестиционното намерение до получаването на разрешение за ползване на обекта. Корект Проект предоставя на своите клиенти цялостен пакет от консултантски услуги, необходими за пълното обслужване на строително-инвестиционни проекти.

Оценка на проекта

Пълна оценка на икономическата жизненост на проекта, което оценява възможностите за генериране на положителни парични потоци и постигане на приемлива възвръщаемост на вложения капитал.

Предварителни проучвания
 • експертна консултация  при стартирането на всеки нов проект;
 • планиране и определяне възвръщаемостта на инвестицията;
 • проучване и  анализиране на различни методи за строителство.
Планиране на строителството

Разработване на схеми и общ план на проекта според изискванията на клиента. На тази база планираме и ресурсите, които ще се изразходват.

Oценка на риска

Подробна оценка на риска за инвеститора при реализацията на проекта, като анализът включва оценка на основните (строителен, оперативен и пазарен риск), както и на съпътстващите рискове (законодателен, финансов и политически риск).

Контрол на проектирането

В процеса на проектиране е наложително професионално управление във всички фази. Предоставяме компетентно становище за съответствието на проектните разработки – идейна, техническа, работна и пр..

Изготвяне на тръжна процедура и избор на изпълнител

Изборът на строителна фирма изисква проучване, време и професионален опит в строителния бранш. Услугата включва съвместна разработка на критерии за подбор на изпълнител, организиране на тръжна процедура, анализ на получените ценови предложения и доклад с информацията, необходима за провеждане на преговори, консултации и оформяне на договор.

Строителство

По време на строителните работи Корект Проект ангажира на място своите инженери и осигурява тяхното постоянно присъствие на обекта. Нашият екип действа като представител на клиента, като провежда качествен контрол, консултира и регистрира хода на строително-монтажните работи, следи за изпълнението на мерките за безопасност на обекта и опазването на околната среда.

Въвеждане в експлоатация

В заключителната фаза на реализацията на проекта се грижим за финалните щрихи, като отделяме внимание на всеки детайл, провеждаме тестове за въвеждане в експлоатация, подпомагаме строителния надзор при изготвянето на необходимата документация, запознаваме клиента с технологичното оборудване и инструкциите за експлоатация и предаваме  завършеното съоръжение или сграда.

Услуги за финансови институции

Корект Проект разшири своето портфолио, като предложи партньорство на финансовите институции при контролиране на усвояването на кредити, оценка на проект и др.

Нашите клиенти 

 • Kraft foods
 • Sopharma Trading
 • Witte Automotive
 • Coca-Cola
 • Bulmat
 • DZI
 • BHTC
 • prestige
  Prestige 96
 • Melexis
 • KBC Group
 • Kamenitza
 • Decathlon
 • Billa
 • Enco Vending
 • Sensata Technologies
 • 2. Wirtgen
  WIRTGEN GROUP
 • Sopharmacy
 • DSK Bank
 • Office 1
 • LEM Bulgaria
 • Orbico
 • Sopharma
 • Grand Plaza
 • ABB
 • Ina Trading
 • FIL Co
 • Magna
 • Еконт
 • EOS
 • Gamma Design
 • Xpeqt