ФИРМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, СА ПО-ПЕЧЕЛИВШИ

ФИРМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, СА ПО-ПЕЧЕЛИВШИ

ФИРМИТЕ, КОИТО ИЗПОЛЗВАТ ПОДХОДА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОЕКТИ, СА ПО-ПЕЧЕЛИВШИ

В момента на световният пазар, се наблюдава стремеж на компаниите да подобрят своите системи и процеси на работа, с цел – да станат по-конкурентни и печеливши. Един от начините, по който могат да постигнат това, е като определят управлението на проекта като основен приоритет в тяхната организация. Но защо са толкова мотивирани да въведат подход за управление на фирмени проекти? Ето няколко причини:

 • Загубата на пазарен дял вследствие на нарастващата глобална конкуренция;
 • Не ефективна цена спрямо съотношението на печалбата, което води до спадане или застой на стокови стойности;
 • Конкуренция с по-бързо навлизащи на пазара компании;
 • Промяна на икономическите условия;
 • Ефективно използване на по-малко ресурси, причинени от съкращаване;
 • Въвеждане на нови технологии, за да станат по-ефективни;
 • Управление на промените, предизвикани от динамичния растеж;
 • Нови ръководители, които са прилагали този метод на работа и добавят своят опит.

Ежедневно се увеличава списъкът с организациите, които се опитват да интегрират дейностите по управление на проекти и най-добрите практики по начина, по който да управляват бизнеса си; но тези, които са успели да го направят, са значително по-малко.

Решението за много от тези компании е правилното позициониране. Екипът отговорен за изпълнението на управлението на проекта, трябва да бъде от управленските нива на компанията. От решаващо значение е, служителите да бъдат подкрепяни от мениджърите с цел постигане на необходимите резултати.

Ръководителите или служителите, които отговарят за изпълнението на управлението на проекта, трябва да се придържат към три основни дейности:

 • Избор на правилен микс от проекти, който ще използва най-добрите ресурси на компанията, за да донесе на заинтересованите страни по – голяма стойност.
 • Осигуряване на правилен обхват – Съобразяване с проектите и съдържанието. Много от днешните проекти имат технически обхват, свързан с една и съща функционална област, но липсват промени в политиката, измерванията и съдържанието на организацията, които са необходими, за да имат значително въздействие върху целите на организацията.
 • Изпълнение – Бързо, в правилната последователност – Ръководителите трябва да разберат и да убедят организацията да се придържа към капацитета на проекта на организацията. Ръководителите на проекта могат ефективно да наблюдават изпълнението на проектите, за да гарантират бързото разпознаване на ситуациите за правилното управление и предприемане на необходимите действия.