Бюджетиране-предварително и след изготвен технически проект

Какво представлява нашата услуга?

Представлява изготвяне на бюджет по окрупнени показатели за отделните проектни части, както и за етапите от инвестиционния процес, на база разговори и предварителни очаквания за сградата/съоръжението от инвеститора;
Бюджетирането на етап, когато е изготвен проект, представлява:
– Запознаване с проекта и количествените сметки, евентуалното им допълване/редактиране като видове и количества работи;
– Отразяване на позиции, свързани с инвестиционния процес, извън позициите за СМР от количествените сметки;
– Остойностяване на база текущи пазарни цени.

За кого е предназначена?

Предварителното бюджетиране е предназначено за инвеститори, които желаят да визуализират финансово инвестиционните си намерения преди да са стартирали, както и да планират финансовото структуриране на бъдещия проект.
Бюджетирането на фаза изготвен проект може да послужи както за оценка на получени оферти с оглед тяхната обективност, така и отново за финансово структуриране на проекта, включително и при взаимоотношенията с кредитиращи институции.

Какви са ползите?

Спомага за правилната икономическа обосновка, за целесъобразността на инвестицията, както и за планиране на финансовата рамка на проекта.
На база  изготвен бюджет при наличието на проект би могло с голяма точност да се изготви и график на паричния поток (разработва се и график за строителство, с който да се обвърже). При взаимоотношенията с кредитни институции обикновено се налага да има детайлен цялостен бюджет, който да послужи както за точното остойностяване на проекта, така и за контрол и отчитане на отпусканите средства

Нашите клиенти 

 • Kraft foods
 • Sopharma Trading
 • Witte Automotive
 • Coca-Cola
 • Bulmat
 • DZI
 • BHTC
 • prestige
  Prestige 96
 • Melexis
 • KBC Group
 • Kamenitza
 • Decathlon
 • Billa
 • Enco Vending
 • Sensata Technologies
 • 2. Wirtgen
  WIRTGEN GROUP
 • Sopharmacy
 • DSK Bank
 • Office 1
 • LEM Bulgaria
 • Orbico
 • Sopharma
 • Grand Plaza
 • ABB
 • Ina Trading
 • FIL Co
 • Magna
 • Еконт
 • EOS
 • Gamma Design
 • Xpeqt