Графици в строителството

Какво представлява нашата услуга?

Изготвяне на график за изпълнение, отчитайки видовете и количеството строително-монтажни работи, както и технологичната последователност, календарното време, постигнати договорености с изпълнителите или съответно планирането им.

За кого е предназначена?

За Инвеститори и строители

Какви са ползите?

• За инвеститорите – оптимално планиране на инвестициите им, включително:

 • Завършване на проектите – oт търговско и маркетинг естество;
 • Последващо планиране на парични потоци;
 • o Планиране избора на изпълнители/доставчици.

 

За Строители:

 • Планиране на работна ръка;
 • Планиране мобилизация/Ангажираност на механизация;
 • Планиране на парични потоци;
 • Планиране на взаимоотношенията с подизпълнители/доставчици;

Нашите клиенти 

 • Kraft foods
 • Sopharma Trading
 • Witte Automotive
 • Coca-Cola
 • Bulmat
 • DZI
 • BHTC
 • prestige
  Prestige 96
 • Melexis
 • KBC Group
 • Kamenitza
 • Decathlon
 • Billa
 • Enco Vending
 • Sensata Technologies
 • 2. Wirtgen
  WIRTGEN GROUP
 • Sopharmacy
 • DSK Bank
 • Office 1
 • LEM Bulgaria
 • Orbico
 • Sopharma
 • Grand Plaza
 • ABB
 • Ina Trading
 • FIL Co
 • Magna
 • Еконт
 • EOS
 • Gamma Design
 • Xpeqt