Изготвяне на количествени сметки и анализни цени на база проектни разработки

Какво представлява нашата услуга?

Изготвяне на подробни количествени сметки на база проектните разработки. Изготвяне на парична обосновка за всяко едно СМР, отразена чрез разходите за труд, материали и механизация.

За кого е предназначена?

За проектантски бюра/отделни проектанти, инвеститори.

Какви са ползите?

Оформление на количествените сметки във вид на строително-монтажни работи, а не опис на материали. Отразяване на странично мнение и залагане на операции, свързани с технологията на изпълнение.
Обосновка на крайната цена за всеки един вид СМР, определяне на часови ставки на работници, необходимата механизация и материали.

Нашите клиенти 

 • Kraft foods
 • Sopharma Trading
 • Witte Automotive
 • Coca-Cola
 • Bulmat
 • DZI
 • BHTC
 • prestige
  Prestige 96
 • Melexis
 • KBC Group
 • Kamenitza
 • Decathlon
 • Billa
 • Enco Vending
 • Sensata Technologies
 • 2. Wirtgen
  WIRTGEN GROUP
 • Sopharmacy
 • DSK Bank
 • Office 1
 • LEM Bulgaria
 • Orbico
 • Sopharma
 • Grand Plaza
 • ABB
 • Ina Trading
 • FIL Co
 • Magna
 • Еконт
 • EOS
 • Gamma Design
 • Xpeqt