Прединвестиционни проучвания

Какво се съдържа в услугата?
 • Проверка на наличната документация на възложителя;
 • Извършване на всички процедури по изготвяне/набавяне на документи, които евентуално липсват до стартиране на инвестиционното проектиране като:
  • Процедура по промяна на предназначение на земята;
  • Актуална скица;
  • Виза;
  • Предварителни технически указания за обезпеченост на имота – ток, вода, канализация, газификацзия, пътна връзка.
За кого е предназначена?

За инвеститори, които имат интерес към вложение в собствен имот и е необходимо да планират реализацията му.

Прединвестиционните проучвания могат да бъдат направени и за инвеститори, които имат интерес към закупуване на имот с цел инвестиционни намерения, когато текущия собственик предостави възможност да се правят проучванията от негово име.

Какви са ползите?

Инвеститорите разполагат с точно планиране във времето на инвестиционните си намерения,  включително и от финансова гледна точка, когато плановете им са свързани с вече придобит, собствен имот.

Ползите за потенциални  инвеститори, когато искат да придобият имот с цел реализация на намеренията си, са свързани основно с точна оценка на покупката, преди да е осъществена и съответно обективно остойностяване по време на сделката.

Нашите клиенти 

 • Kraft foods
 • Sopharma Trading
 • Witte Automotive
 • Coca-Cola
 • Bulmat
 • DZI
 • BHTC
 • prestige
  Prestige 96
 • Melexis
 • KBC Group
 • Kamenitza
 • Decathlon
 • Billa
 • Enco Vending
 • Sensata Technologies
 • 2. Wirtgen
  WIRTGEN GROUP
 • Sopharmacy
 • DSK Bank
 • Office 1
 • LEM Bulgaria
 • Orbico
 • Sopharma
 • Grand Plaza
 • ABB
 • Ina Trading
 • FIL Co
 • Magna
 • Еконт
 • EOS
 • Gamma Design
 • Xpeqt