Прединвестиционни проучвания

Какво се съдържа в услугата?
  • Проверка на наличната документация на възложителя;
  • Извършване на всички процедури по изготвяне/набавяне на документи, които евентуално липсват до стартиране на инвестиционното проектиране като:
    • Процедура по промяна на предназначение на земята;
    • Актуална скица;
    • Виза;
    • Предварителни технически указания за обезпеченост на имота – ток, вода, канализация, газификацзия, пътна връзка.
За кого е предназначена?

За инвеститори, които имат интерес към вложение в собствен имот и е необходимо да планират реализацията му.

Прединвестиционните проучвания могат да бъдат направени и за инвеститори, които имат интерес към закупуване на имот с цел инвестиционни намерения, когато текущия собственик предостави възможност да се правят проучванията от негово име.

Какви са ползите?

Инвеститорите разполагат с точно планиране във времето на инвестиционните си намерения,  включително и от финансова гледна точка, когато плановете им са свързани с вече придобит, собствен имот.

Ползите за потенциални  инвеститори, когато искат да придобият имот с цел реализация на намеренията си, са свързани основно с точна оценка на покупката, преди да е осъществена и съответно обективно остойностяване по време на сделката.

Нашите клиенти 

  • Kraft foods
  • Sopharma Trading
  • Witte Automotive
  • Coca-Cola
  • Bulmat
  • DZI
  • BHTC
  • prestige
    Prestige 96
  • Melexis
  • KBC Group
  • Kamenitza
  • Decathlon
  • Billa
  • Enco Vending
  • Sensata Technologies
  • 2. Wirtgen
    WIRTGEN GROUP
  • Sopharmacy
  • DSK Bank
  • Office 1
  • LEM Bulgaria
  • Orbico
  • Sopharma
  • Grand Plaza
  • ABB
  • Ina Trading
  • FIL Co
  • Magna
  • Еконт
  • EOS
  • Gamma Design
  • Xpeqt