Провеждане на търгове за избор на участници в строително-инвестиционния процес

Какво се съдържа в услугата?
 • Изготвяне на тръжна документация на база интересите и търсените показатели от инвеститора;
 • Предварителен подбор на фирми, които отговарят на критериите/имат възможност да реализират търсената услуга;
 • Администриране на конкурса, включително разяснения на участниците;
 • Обобщаване и съпоставка на информацията, получена от участниците;
 • Предоставяне на становище на инвеститора с предложение за избор на база проведения конкурс.
За кого е предназначена?

За инвеститори, които желаят да изберат участник в строително-инвестиционния процес (проектант, строителен надзор, изпълнител, доставчик), на база ясни показатели и професионална оценка от технико-икономическо естество;

Какви са ползите?

Инвеститорът има възможност на етап офериране да получи максимално подробна информация от страна на участниците, което  прави избора му по-точен и пълноценен

Нашите клиенти 

 • Kraft foods
 • Sopharma Trading
 • Witte Automotive
 • Coca-Cola
 • Bulmat
 • DZI
 • BHTC
 • prestige
  Prestige 96
 • Melexis
 • KBC Group
 • Kamenitza
 • Decathlon
 • Billa
 • Enco Vending
 • Sensata Technologies
 • 2. Wirtgen
  WIRTGEN GROUP
 • Sopharmacy
 • DSK Bank
 • Office 1
 • LEM Bulgaria
 • Orbico
 • Sopharma
 • Grand Plaza
 • ABB
 • Ina Trading
 • FIL Co
 • Magna
 • Еконт
 • EOS
 • Gamma Design
 • Xpeqt