Технико-икономическа оценка/становище по проектни решения

Какво представлява нашата услуга?

Оценка и съпоставка на вариантни проектни решения с оглед технико-икономически и организационни показатели.

За кого е предназначена?

За инвеститори, които търсят оптималното за тях решение от ценово, техническо и организационно естество. За проектанти, които се нуждаят от технико-икономическа обосновка към вариантните решения.

Какви са ползите?

За инвеститорите – получават технико-икономически анализ още на етап проектиране и съответно в проекта им се отразява оптималното решение. Това отхвърля възможността на етап избор на изпълнител, при изготвен и административно съгласуван проект, да се търсят по-добри решения.
За проектантите – спомагане за получаване на оптимален за Възложителя им проект и по-подробна и пълноценна презентация на проектните разработки.

Нашите клиенти 

 • Kraft foods
 • Sopharma Trading
 • Witte Automotive
 • Coca-Cola
 • Bulmat
 • DZI
 • BHTC
 • prestige
  Prestige 96
 • Melexis
 • KBC Group
 • Kamenitza
 • Decathlon
 • Billa
 • Enco Vending
 • Sensata Technologies
 • 2. Wirtgen
  WIRTGEN GROUP
 • Sopharmacy
 • DSK Bank
 • Office 1
 • LEM Bulgaria
 • Orbico
 • Sopharma
 • Grand Plaza
 • ABB
 • Ina Trading
 • FIL Co
 • Magna
 • Еконт
 • EOS
 • Gamma Design
 • Xpeqt