Технически дю дилиджънс

Какво се съдържа в услугата?
 • Оценка на инвестиционни имоти с оглед комуникационна обезпеченост. Отражение на характеристиките на имота върху инвестиционното намерение. Съпоставка и анализ на алтернативни имоти.
 • Оценка на сграден фонд като текущо състояние и експлоатационна амортизация. Документация от строително инвестиионния процес. Оценка на сервизната поддръжка. Технически анализ предвид спецификата на конкретни инвестиционни намерения.

Нашите клиенти 

 • Kraft foods
 • Sopharma Trading
 • Witte Automotive
 • Coca-Cola
 • Bulmat
 • DZI
 • BHTC
 • prestige
  Prestige 96
 • Melexis
 • KBC Group
 • Kamenitza
 • Decathlon
 • Billa
 • Enco Vending
 • Sensata Technologies
 • 2. Wirtgen
  WIRTGEN GROUP
 • Sopharmacy
 • DSK Bank
 • Office 1
 • LEM Bulgaria
 • Orbico
 • Sopharma
 • Grand Plaza
 • ABB
 • Ina Trading
 • FIL Co
 • Magna
 • Еконт
 • EOS
 • Gamma Design
 • Xpeqt