Категория: Новини

ЕТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ЕТИКА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ Съществуват няколко общоизвестни правила за етика в сферата на управлението на проекти. Разбира се, няма […]

Read More

ОЧАКВАНИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ

ОЧАКВАНИЯ ОТ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ Как да дефинираме и организираме обхвата на проекта Проектите се различават по размер, сложност, продължителност, […]

Read More