Административна сграда и складово хале на Енко Вендинг, с. Лозен

Административна сграда и складово хале на Енко Вендинг, с. Лозен

Административна сграда и складово хале на “Енко Вендинг” ООД, УПИ XII-383, кв. 27, по плана на с. Лозен, местност Врана – Лозен – Триъгълника

Инвеститор: “Енко Вендинг” ООД          Завършен: 12.2008 год.          РЗП: 1 600 m2

Сградата се състои от офисна и складова част без фуга между тях. Офисната част е монолитна стоманобетонова безгредова конструкция на три надземни нива.
Складовата част е сглобяема стоманобетонова конструкция, състояща се от чашки, колони, греди и столици, като в напречно направление представлява едноотворна рамка с отвор 18,70 м.

 

Project Description