Магазин Билла – Раковски

Магазин Билла – Раковски

БИЛЛА БЪЛГАРИЯ ЕООД, находяща се в гр. София, Столична община, район “Средец”, ул. “Г. С. Раковски” 116, построена в
УПИ VI от кв. 470 по плана на град София, местност Центъра

Инвеститор: Билла България ЕООД            Завършена: 12.2010 г.            РЗП: 1 100 м2

Самостоятелно обособена част от съществуваща пететажна масивна сграда, находяща се в гр. София, Столична община, район “Средец”, ул. “Г.С. Раковски” 116, построена в урегулиран поземлен имот УПИ VI от квартал 470 по плана на град София, местност “Центъра”.
Магазинът се състои от складова част, в която се помещават хладилни камери, сервизни помещения, обслужващи помещения, стаи за персонал с площ 175 м2 и търговска зала с площ 740 м2. В процеса на реконструкция са укрепени всички съществуващи вертикални елементи, като са изградени и няколко нови колони и шайби. Понижено е нивото и са направени изцяло нови настилки. Входа в магазина се осъществява чрез ескалатор, а евакуацията е предвидена през други два аварийни изхода. Снабдяването на магазина се извършва през три новоизградени товарни платформи.

Project Description