Завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи, с. Гурмазово, общ. Божурище

Завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи, с. Гурмазово, общ. Божурище

Завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи, с. Гурмазово, общ. Божурище, България

Инвеститор: “Бер-Хелла Термоконтрол” ЕООД           Дата на завършване: 02.2015год.           РЗП: 14 700м2

Заводът се намира в новоизградената индустриална зона „Божурище“.
Обектът представлява производствена сграда, две сгради с технически помещения, развити към нея, административна сграда и съпътстващи съоръжения, като кабина за охрана, закрита разпределителна уредба, навес, азотна кула и подземен резервоар за пожарогасителни нужди. Общата застроена площ на всички сгради и съоръжения на територията на имота е около 14 700 кв.м.
Производствената сграда се състои от главно производствено хале и складова част, като над зоните с по-малки изисквания за височина са развити частични втори нива.
Конструкцията на производствената сграда е изпълнена от сглобяеми стоманобетонови елементи, а тази на административната сграда е монолитна, като преходът между двете е посредством топла връзка.
Особено внимание е обърнато на високата енергийна ефективност, като при строителството са изполвани иновативни технологии и висококачествени строителни материали.

Project Description