ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ И АКСЕСОАРИ ЗА САНИТАРНА ТЕХНИКА, гр. Добрич

ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ И АКСЕСОАРИ ЗА САНИТАРНА ТЕХНИКА, гр. Добрич

“ЗАВОД ЗА ГЪВКАВИ СЪЕДИНЕНИЯ И АКСЕСОАРИ ЗА САНИТАРНА ТЕХНИКА” – Iви ЕТАП, УПИ I, кв. 333 НА “БИЗНЕС – ЗОНА”, ГР. ДОБРИЧ – ПРОМЯНА ПО ЧЛ.154 ОТ ЗУТ

Инвеститор: “НЕОПЪРЛ БЪЛГАРИЯ” ЕООД

Дата на завършване: 30.03.2018 г.

РЗП: 11 194,18 м2

 

Проектът предвижда изграждане на производствена сграда за гъвкави съединения и аксесоари за санитарна техника.

Сградата е едноетажна, като обемът на административно-обслужващия сектор е с по-малка височина от производствено-складовия обем. Сградата е свободностояща в УПИ, разположена в западната му страна, като са спазени нормативните разстояния от регулационните линии. Сградата е с размери 153.10 / 74.45 m. Предвидена е възможност за удължаване на застрояването на последващ етап като са предвидени двойни фундаментни чашки. На север от производствената сграда е разположен спринклерен резервоар, както и автомобилен паркинг. Такъв има обособен и в западната част на имота, пред централния вход на сградата. Товаро – разтоварните рампи са разположени в южната част на имота в непосредствена близост до товарния вход и движението на товарните автомобили. Обособени са места за спиране и престой на 2 тежкотоварни автомобила и са предвидени фасадни конструкции и фундаменти, позволяващи демонтаж на фасада и изграждане на още 2 товаро-разтоварни рампи.

Project Description