Изграждане на две основни и няколко съпътстващи сгради от инвеститора “ОРБИКО България” ЕООД

Изграждане на две основни и няколко съпътстващи сгради от инвеститора “ОРБИКО България” ЕООД

Изграждане на две основни и няколко съпътстващи сгради от инвеститора “ОРБИКО България” ЕООД

Инвеститор: “ОРБИКО България” ЕООД

ЗП за Имот – 23 020,50 m2                              ЗП Офисна сграда – 802 m2 

РЗП  за Имот – 26 022,50 m2                          РЗП Офисна сграда – 3970 m2 

Складовата сграда е новопроектирана и в нея се разполагат основните складови площи на фирмата и прилежащите към тях площи за административен персонал, битови помещения, зона за препакетиране на промоционални стоки – копакинг, архив и технически площи.

Към сградата се предвиждат съпътстващи съоръжения, като кабина за охрана, подземен събирателен резервоар, подземен резервоар за противопожарни нужди, трафопост.

Сградата е разделена на две основни части

  • Зона за високо складиране – еднообемна зона с височина 15м,
  • Двуетажна част

 

Сградата на офиса е свободностояща, на пет етажа без сутерен.

На партера са разположени лоби с двуетажен обем, конферентна зона, кухня, столова за служителите от склада. На втори етаж са разположени столова за служителите в администрацията, офисни площи, санитарни и битови помещения. На следващите етажи са разположени офисни площи с прилежащите към тях спомагателни, санитарни и битови помещения.

Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова безгредова. Фундирана е на фундаментна плоча.

  • на първи етаж – зона за подготвяне и експедиране на пратки снабдена с товаро-разтоварните платформи, санитарни помещения и офиси за служителите пряко свързани с организацията на работния процес;
  • на втори етаж – битови и санитарни помещения, допълнителни складови и работни площи;

След успешното завършване на проекта през 2021 година, той беше отличен с 2 номинации в конкурса Сграда на годината 2021. Номинациите са за офис и корпоративни сгради и за логистични сгради, като Орбико грабна приза за логистична сграда на годината.

https://buildingoftheyear.bg/

Project Description