Инвестиционното намерение от “Бер – Хелла Термоконтрол” ЕООД за изграждане на разширение към съществуващия завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи

Инвестиционното намерение от “Бер – Хелла Термоконтрол” ЕООД за изграждане на разширение към съществуващия завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи

Инвестиционното намерение от “Бер – Хелла Термоконтрол” ЕООД за изграждане на разширение към съществуващия завод за сглобяване на електронни управления за автомобилни климатични системи

Инвеститор: “Бер – Хелла Термоконтрол” ЕООД

Площ на имота – 69907 м2

ЗП Разширение- 5888.92 м2

ЗП Навес за съхранение на опаковки – 106.8 м2

РЗП Разширение – 6479.96 м2

Настоящият проект включва изпълнението на производственото хале със складова част и технически помещения към него.

Към сградата се предвиждат съпътстващи съоръжения, като навес за съхранение на опаковки, разширение на съществуващия резервоар за противопожарни нужди с още една мокра камера, трафопост, техническите помещения, обслужващи склада.

Сградата в по-голямата си част е едноетажна, с изключение на мецанина, разположен в северозападната част на производственото хале на кота +5.41 м, както и технически помещения, които са решени на два етажа.

Разширението е отделено от съществуващата сграда посредством деформационна фуга. Конструкцията на сградата е от сглобяеми стоманобетонови елементи. Растерът на колоните е 20х18м., оптимален за разполагане на производствените линии в производственото хале.

Project Description