Капитално строителство на територията на фабрика “Кока-Кола” Костинброд

Капитално строителство на територията на фабрика “Кока-Кола” Костинброд

Капитално строителство на територията на фабрика Кока-Кола Костинброд – нова площадкова канализация, реконструкция на пречиствателна станция, допълнителни технлогични съоръжения и др. 

Инвеститор:  Кока-Кола ХБК България“ АД          Дата на завършване: 2015 г.

При изпълнение на договора бяха реализирани прединвестиционни проучвания, проектиране, контрол на изпълнението и въвеждане в есксплоатация на различни малки проекти на територията на фабриката. По-значимите, от които:

  • Нови съблекални за контрактори, изпълнени на базата на контейнери, изцяло оборудвани за тази цел
  • Идеен проект за ‘окачен таван’  над производствена линия
  • Изграждане на помещение с “въгленови филтри”
  • Изграждане на фундамент за два фруктозни резервоара и монтаж на единия
  • Нова площадкова канализация 300 м

Project Description