Логистичен и административен център за складиране на фармацевтични продукти с придружаващите му съоръжения

Логистичен и административен център за складиране на фармацевтични продукти с придружаващите му съоръжения

Логистичен и административен център за складиране на фармацевтични продукти с придружаващите му съоръжения

Инвеститор: ТЪРГОВСКО ДРУЖЕСТВО ЗА ВЪНШНА И ВЪТРЕШНА ТЪРГОВИЯ ЛЕКОВИТ О.О.Д, Шабац, Република Сърбия

Дата на завършване: 2019 г.

РЗП: 3900 м2

Project Description