Разширение на технологичен Парк „Берс” – офис, складове, хладилен склад и офиси, район Панчарево

Разширение на технологичен Парк „Берс” – офис, складове, хладилен склад и офиси, район Панчарево

Разширение на технологичен парк „БЕРС” – офис, складове, хладилен склад и офиси, находящ се на територията на Динев ЕООД в УПИ № XVI-1342, кв.79, м. Промишлена зона – север, СО-район Панчарево”

Инвеститор: “Берс” АД          Дата на завършване: 05.2011 г.          РЗП: 7 300 м2

Сградата е предназначена за складиране на пакетирани палетизирани хранителни и промишлени стоки в три сепарирани помещения – два сухи склада и един хладилен блок, в зависимост от необходимите условия за съхранение за раличните артикули. Предвиден е и Административен блок, покриващ нуждите на обслужващия персонал.
Конструктивното решение за сградата е от сглобяема, скелетна стоманена конструкция и монолитен стоманобетонов нулев цикъл.

Project Description