Многофукционална нежилищна сграда, трафопост, КПП и газово стопанство, с. Кривина

Многофукционална нежилищна сграда, трафопост, КПП и газово стопанство, с. Кривина

Многофукционална нежилищна сграда, трафопост, КПП и газово стопанство , с. Кривина

Инвеститор : “ВИРТГЕН България” ЕООД                  РЗП : 1260 м2

Комплекс от две сгради, проектирани съгласно корпоративните изисквания на Вирген Груп. Първата сграда е предназначена за офиси и е на две нива, като има опция за изграждане на още един етаж. Втората сграда е складово-ремонтно хале за строителни машини и машини за добив на минерални суровини.

Project Description