Административна сграда, шоурум, магазини, сервизи, складове, подземен гараж и ТП, гр. София

Административна сграда, шоурум, магазини, сервизи, складове, подземен гараж и ТП, гр. София

Административна сграда, шоурум, магазини, сервизи, складове, подземен гараж и ТП, УПИ II-837, 1287, 1288, кв. 5, м. Малинова долина, гр. София

Инвеститор: “ЕКС ЕС БЪЛГАРИЯ ПРОПЪРТИ” ЕООД          Завършена: 04.2009 год.         РЗП: 6 800  м2

Сградата е разположена в ъглов самостоятелен парцел с издължена пропорция и площ 2567 кв.м., намиращ се в близост до жилищен комплекс “Резиденшъл Парк София”, южно от Околовръстен път на гр. София в м. “Малинова долина”.
Обектът представлява пететажна административна сграда с подземен паркинг. Сградата е решена като две близки по обем и визия тела. В приземния етаж са организирани четири търговски обекта, по два във всеки от обемите. На ниво първи, втори, трети и четвърти надпартерни етажи има по два офиса. На покривния етаж е разположен малък офис. Конструктивната височина на партера е 5.25 м , на етажите – 4.10 м , а на покривния етаж – 3.50м.
Сградата е с монолитна безгредова стоманобетонна конструкция. Вътрешността на партера и етажите са максимално освободени от носещи стени, което осигурява гъвкавост на разпределенията. Под нивото на терена се предвижда хидроизолационна вана и дренаж.

Project Description