Пристройка на сградата на Банка ДСК ЕАД , гр. София

Пристройка на сградата на Банка ДСК ЕАД , гр. София

Пристройка на сградата на Банка ДСК ЕАД, УПИ. V-11, кв. 506, зона A-север, м. Центъра – гр. София

Инвеститор: “БАНКА ДСК” ЕАД          Завършен: 03.2010 г.          РЗП: 11 500 м2

АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА НА ГОДИНАТА ЗА 2010г.

Сградата се състои от четири подземни паркинг полунива, свързани с двулентови рампи и седем надземни нива, на които са разположени офис площи, банков салон, заседателни зали, ресторант, технически помещения и архиви. Обособен е атриум, който е проведен през всички надземни нива на сградата и е със стъклено покритие.
Конструкцията на сградата е монолитна стоманобетонова безгредова конструкция. Поради голямата дълбочина на фундиране на сградата (7 – 13 м) и 100% застрояване на терена се изпълнява укрепване на строителния изкоп с изливни стоманобетонни секантни пилоти с диаметър 880 мм, анкерирани към прилежащия външно терен с активни временни инжекционни напрегнати анкери. Изпълнена е хидроизолация тип “вана” от прехидратиран бентонит.

Project Description