Поетапно изпълнение и въвеждане на подобектите в експлоатация на обекта с инвеститор “ЛЕМ България” ЕООД

Поетапно изпълнение и въвеждане на подобектите в експлоатация на обекта с инвеститор “ЛЕМ България” ЕООД

Поетапно изпълнение и въвеждане на подобектите в експлоатация на обекта с инвеститор “ЛЕМ България” ЕООД

Инвеститор: “ЛЕМ България” ЕООД

Площ на преустройство Подобект 1 – 1516 m2

Площ на преустройство Подобект 2 – 3406 m2

Проекта предвижда поетапно изпълнение и въвеждане на подобектите в експлоатация в обхвата, описан по- долу:

Етап 1: Обхваща преустройството на Първи надземен етаж (кота+4,80м)  Блок 1 и Блок 2 и разширението на “ЛЕМ България” ЕООД на Партер (кота ±0.00), Блок 2.

Етап 2: Обхваща преустройство на част от помещенията на Партер (кота ±0.00), Блок1

Поради увеличаване на производствения капацитет, на инвеститора се налага увеличаване на производствената зона, на складовите площи и на помещенията за администрация. За тази цел към помещенията на ЛЕМ България ще се присъедини съседен склад, намиращ се в Блок 2 на Първи наземен етаж (кота+4,80м) заедно с прилежащите му асансьор, машинно помещение и стълбище на Партер (кота±0.00)

Project Description