Разширение на производствена и офисна сграда в предприятие за автомобилни помпи в индустриална зона „Раковски”, Община Раковски

Разширение на производствена и офисна сграда в предприятие за автомобилни помпи в индустриална зона „Раковски”, Община Раковски

Разширение на производствена и офисна сграда в предприятие за автомобилни помпи
в УПИ 105296, кв. 105, по плана индустриална зона „Раковски” община Раковски, Пловдивска област

Инвеститор: “Магна Пауъртрейн Пловдив” ЕООД        Дата на завършване: 2014 г.        РЗП: 9 320м2

Разширението на офисната сграда ще се осъществи в източна посока, като новата сграда ще се свърже функционално със старата и ще повтори функционалната схема с надлъжен коридор с офисни и обслужващи помещения от двете страни. Предвидено е ново евакуационно стълбище в източния край на сградата, както и нов контролиран вход в средната зона на сградата. Сградата отново ще бъде на два етажа и ще се изгради на фуга с производствената и съществуващата офисна част.

Производствената сграда е разположена в дълбочина, северно от офисната сграда, с която контактува на фуга, поради различния тип конструкция. Съставена е от три основни помещения – машинна зала, склад и зала за асемблиране. В машинната зала е разположено оборудването, свързано с обработка и подготовка на детайлите за помпи, като процесите са предимно металообработка. Подготвените детайли преминават в залата за асемблиране, където се извършва монтажа на изделията, контрол на качеството и опаковка. Готовите изделия преминават в склада за изписване и експедиция. Складът е разположен между двете производствени помещения и е предназначен както за готова продукция, така и за приемане на суровини. Разширението на офисната сграда ще се реализира с монолитна стоманобетонна конструкция и неносещи тухлени зидове.

Производствената сграда ще се изпълни със сглобяема стоманобетонна конструкция – колони върху единични фундаменти, греди и столици, като покривът ще се изпълни с послоен монтаж на профилна ламарина, минерална вата 14 см и PVC мембрана. Стените на фасадата ще се изпълнят от ПИР панели.

Project Description