Модернизация на съществуващо предприятия за електрооборудване на “АББ Авангард” АД, гр. Севлиево

Модернизация на съществуващо предприятия за електрооборудване на “АББ Авангард” АД, гр. Севлиево

Модернизация на съществуващо предприятие за елктрооборудване на “АББ Авангард” АД в ПИ 65927.501.1957
по кадастралната карта на гр. Севлиево, община Севлиево, област Габрово

Инвеститор: “АББ Авангард” АД  Дата на завършване: 01.2014 год.  РЗП: 18 000 м2

Проектът представлява модернизация на съществуващите производствена и административна сгради. Административната сграда представлява триетажна масивна постройка с две двуетажни масивни топли връзки, напречно разположени към производствената сграда.

Предмет на реконструкция и модернизация сa първи и втори етаж изцяло и част от трети етаж в зоната около североизточната вертикална комуникация. Модернизацията обхваща както вътрешната част, така и външните фасади и покривa на сградата. Разработката предвижда събаряне на съществуващите топли връзки и изграждането на нови с по-висока етажност и с ново функционално предназначение на същото място.

Project Description