Преустройство и промяна на предназначение от хранителен супермаркет Пикадили в магазин за спортни стоки Декатлон

Преустройство и промяна на предназначение от хранителен супермаркет Пикадили в магазин за спортни стоки Декатлон

Преустройство и промяна на предназначение от Хранителен супермаркет Пикадили в Магазин за спортни стоки Декатлон, в Търговски център, УПИ XXVI-1246, кв.38, гр.Варна

Инвеститор: “ДЕКАТЛОН БЪЛГАРИЯ” ЕООД         Дата на завършване: 06.2014 г.         РЗП: 7 355м2

 Обектът представлява преустройство на част от съществуваща сграда, помещавала супермаркет от веригата „Пикадили“, в магазин за спортни стоки от веригата „Декатлон“. Обект на разработката са участък от сградата на кота 0.00 и участък от сградата на кота +3.50. При преустройството не се засягат конструктивни елементи и не се предвиждат действия, които биха компрометирали носещата способност на съществуващата конструкция.
Основното помещение в хипермаркета е търговската зала. Посредством него се осъществяват функционалните връзки с всички звена в магазина. Помещението е правоъгълно с основна средна пътека за движение на клиентите. Площта, отделена за търговска зала е 1815,31 кв.м.
В северозападната част на обекта е разположена зона за приемане и разпределяне на стоките. Тя е снабдена с автоматична платформа за изравняване на нивата. Стоките от тази зона се разпределят по щандовете в магазина.

Project Description