Преустройство и промяна на предназначението на помещение за търговска дейност в аптека

Преустройство и промяна на предназначението на помещение за търговска дейност в аптека

Преустройство и промяна на предназначението на помещение за търговска дейност в аптека – гр. Пловдив, ул. Райко Даскалов 69, ет.1, кв.24, УПИ X-432

Инвеститор: „Софармаси” ЕООД          Дата на завършване: 04.2015 г.         РЗП: 178 м2

Предмет на проекта e Преустройство и промяна на предназначението на помещение за търговска дейност в аптека.
Помещението е разположено на две нива – партер и сутерен. За реализиране на обекта е изпълнена процедура за промяна на предназначението. Осъществени са строително монтажни и строително ремонтни работи по части „Архитектура“, „ВиК“, „ОВиК“, „Електро“, „ПБЗ“ и „ПАБ“, включително слаботокови инсталации – видеонаблюдение, сигнално охранителна и акустомагнитна системи, озвучаване, интернет окабеляване.
Съществуващото положение на помещението беше адаптирано максимално към изискванията на Възложителя.
Беше разработен проект за външно рекламно означаване, включително процедури по разрешителен режим и узаконяване, както и почистване и облагородяване на околното пространство и фасадата.

Project Description