Преустройство и разширение на предприятие за ХВП на Бемшимо България гр.Перник

Преустройство и разширение на предприятие за ХВП на Бемшимо България гр.Перник

Преустройство и разширение на предприятие за съставки за хранително-вкусовата промишленост от инвеститора „Бемшимо България“ ЕАД

Инвеститор: “Бемшино България” ЕАД

ЗП Нов склад – 2 605m                             ЗП Бизнес център – 403 m

РЗП  Нов склад – 2 605 m2                          РЗП Бизнес център – 1 027 m

Новопроектираното разширение включва изграждането на нов склад на един етаж, който е свързан със съществуващото производство. Предвидени са климатизирани складове суровини и готова продукция, складове за опаковки, помещение за отпадъци, битови помещения за персонала. Като отделни обеми са предвидени 5 товарни рампи с буферни помещения към склада, машинна зала за хладилни инсталации и техническо помещение КСК, разположени извън обема на Производството и Склада. Конструкцията на Новия Склад е с основи от стоманобетон, сглобяеми стоманобетонни колони, метална покривна конструкция и профилна ламарина, върху метални столици.

Нов бизнес център на 3 етажа, в него са разположени демонстрационни зали, приемно фоайе с рецепция и зала за обучение, офиси, презентационна зала, покривна градина. Конструкцията на Бизнес центъра е монолитен стоманобетон с окачена фасадна система.

Към сградата се предвиждат съпътстващи съоръжения като : техническа сграда – спринклер, надземен резервоар за вода за противопожарни нужди, КПП.

В проекта е включено и вътрешно преустройство на съществуващите технически помещения и административната сграда.

По време на целия строителен процес работата и потоците на производството не бяха прекъснати и затруднени, което беше важно условие на Възложителя.

Project Description